Вчена рада

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
Науково-дослідного інституту фіскальної політики
на 2016-2021 роки

За посадами:
1) Мельник Віктор Миколайович – директор НДІ фіскальної політики, д.е.н., професор, голова Вченої ради;
2) Серебрянський Дмитро Миколайович – перший заступник директора інституту з наукової та організаційної роботи – начальник науково-дослідного центру проблем оподаткування та фінансового права, к.е.н., доцент, с.н.с.;
3) Нагорічна Ольга Степанівна – заступник директора інституту з наукової роботи – начальник Науково-дослідного центру митної справи, к.пед.н, с.н.с.;
4) Тарангул Дмитро Олександрович – учений секретар, к.геогр.н., с.н.с., доцент, учений секретар Вченої ради;
Обрані:
5) Вдовиченко Артем Миколайович – завідувач відділу економіко-математичного моделювання в оподаткуванні, к.е.н., с.н.с.;
6) Коротун Володимир Іванович – завідувач лабораторії дослідження проблем трансфертного ціноутворення, к.е.н., с.н.с., заступник голови Вченої ради;
7) Лисецька Неля Миколаївна – старший науковий співробітник відділу удосконалення фінансового контролю та фінансової відповідальності, к.е.н.;
8) Прус Людмила Романівна – завідувач відділу дослідження міжнародного досвіду та митної експертизи, к.е.н., доцент;
9) Пунда Олександр Олегович – завідувач відділу дослідження проблем митної політики, к.ю.н., доцент;
10) Розум Олександр Миколайович — провідний науковий співробітник відділу досліджень організаційно-правового забезпечення фінансової безпеки, к.ю.н., доцент;
11) Селезень Павло Олександрович – провідний науковий співробітник відділу дослідження міжнародного досвіду оподаткування, к.ю.н., с.н.с.;
12) Соколовська Олена Василівна – провідний науковий співробітник відділу економіко-математичного моделювання в оподаткуванні к.е.н., с.н.с.;
13) Тимченко Леонід Дмитрович – завідувач відділу дослідження міжнародного досвіду оподаткування, д.ю.н., професор;
14) Трубін Ігор Олексійович – завідувач відділу дослідження відділу удосконалення фінансового контролю та фінансової відповідальності, к.ю.н.;
15) Царенко Володимир Іванович – завідувач відділу досліджень організаційно-правового забезпечення митної безпеки, к.ю.н.;
Призначені:
16) Брехов Сергій Сергійович – провідний науковий співробітник лабораторії дослідження проблем трансфертного ціноутворення, к.е.н.;
17) Долгий Олександр Андрійович – головний науковий співробітник відділу удосконалення фінансового контролю та фінансової відповідальності, д.н.держ.упр., професор.