Експертні економічні дослідження

Податкові правові експертизи. Досудове вирішення податкових конфліктів до або під час контрольних перевірок.

Висновки експертів набувають все більшого значення для встановлення об’єктивної істини, зокрема, під час вирішення податкових спорів, так як експертиза дозволяє застосовувати найсучасніші досягнення науки і техніки. Застосовуючи надбання науки, комплексний підхід до вирішення питань, експерт розширює уявлення про предмет розгляду податкового спору і забезпечує високий рівень аргументації на користь однієї з сторін.

Для вирішення податкових спорів ще на стадії досудового врегулювання ст. 84 Податкового кодексу України передбачена можливість проведення експертизи під час здійснення податкового контролю контролюючими органами. Зокрема п. 84.1 встановлено, що «експертиза проводиться у разі, коли для вирішення питань, що мають значення для здійснення податкового контролю, необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки та в інших галузях». Залучення експерта здійснюється на договірних засадах та за рахунок коштів сторони, що є ініціатором залучення експерта. Експертиза призначається за заявою платника податків або за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу. За надання завідомо неправдивого висновку експерт несе відповідальність відповідно до закону.

Крім того, відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу», наукова і науково-технічна експертиза – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об’єктів експертизи і підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об’єктів. Експертами є фізичні особи, які мають високу кваліфікацію, спеціальні знання і безпосередньо здійснюють наукову чи науково-технічну експертизу та несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання на проведення експертизи.