Наша мета

Науково-дослідний інститут фіскальної політики є структурним підрозділом Університету державної фіскальної служби України (далі – Університет), що створений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1184-р «Про утворення Університету державної фіскальної служби України».

Візія:

просвітлене та прогресивне українське суспільство, що свідомо сплачує оптимальні науково-обґрунтовані податки в таких обсягах, що відповідають потребам держави для забезпечення соціальної політики, економічної політики, політики національної безпеки та інших державних потреб. Зокрема для зміцнення держави, розвитку економіки, підвищення конкурентоспроможності України в світі, створення високих соціальних стандартів та встановлення соціальної справедливості.

Місія:

економічний і соціальний розвиток України, шляхом правової підтримки платників податків та розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації державної податкової та митної політики.

 

Завдання:

 • Організація та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з питань формування та реалізації фіскальної політики.
 • Виконання замовлень ДФС України та інших органів державної влади щодо розробки наукових засад фіскальної політики, проведення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері оподаткування і митної справи.
 • Підготовка наукових кадрів і підвищення їх кваліфікації, залучення до наукового процесу талановитих молодих учених, а також сприяння науковій творчості студентів у сфері фіскальної політики, оподаткування, митної справи та фінансового права.
 • Упровадження наукових розробок у діяльність ДФС України, інших органів виконавчої влади, у навчальний процес Університету та інших навчальних закладів.
 • Провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації та проходження стажування кадрів у сфері фіскальної політики, оподаткування, митної справи та фінансового права.
 • Вивчення і впровадження зарубіжного науково-технічного досвіду у сфері фінансового, податкового та митного законодавства.
 • Співробітництво в межах прямих зв’язків та окремих контактів із закордонними партнерами.
 • Розробка науково-технічної продукції (монографії, словники, довідники, стандарти, наукові журнали, статті, доповіді тощо) у сфері фіскальної політики, оподаткування, митної справи та фінансового права в межах визначених державою пріоритетів, подання на розгляд Університету ДФС України.
 • Організація та проведення наукових експертиз результатів досліджень, виконаних іншими установами та організаціями, організація наукових конференцій, круглих столів, семінарів (у тому числі міжнародних), нарад з питань, що належать до сфери його діяльності.
 • Вивчення, аналіз та узагальнення досягнень світової науки за своїм профілем і визначення можливості їх використання в матеріальній та духовній сферах життя суспільства, участь у розробці й реалізації міжнародних програм і проектів.
 • Розробка прогнозів та проведення експертиз з відповідних напрямів науки і техніки.
 • Організація, проведення та участь у конкурсах наукових робіт (проектів, заявок) і за їх результатами забезпечення виконання відповідних досліджень.
 • Забезпечення високої якості досліджень, систематичне узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу.