Послуги

Сфера платних послуг, які може надавати Науково-дослідний інститут фіскальної політики, як структурний підрозділ Університету Державної фіскальної служби України регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” та Порядком надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженим спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758.

 

Одним з провідних напрямів діяльності Інституту є експертна діяльність. Застосування експертних висновків у податкових спорах сприяє забезпеченню рівності сторін у процесі з’ясування усіх обставин кожного податкового спору, дозволяє сформувати мотивовану та аргументовану позицію як на стадії адміністративного (досудового) оскарження, так і при зверненні до суду. Звернення за наданням науково-експертного висновку до профільної наукової установи дозволяє поєднати наукову та правову експертизу з позиції методології підготовки такого висновку, забезпечує її комплексний підхід. Для забезпечення належної якості висновків, експерти повинні відповідати певним вимогам, серед яких: наявність наукового ступеня й авторитету у сфері права; компетентність; неупередженість; достатній досвід; відповідальність за достовірність повноту й обґрунтованість своїх заключень. Фахівці Науково-дослідного інституту фіскальної політики Національного університету державної фіскальної служби України відповідають зазначеним вимогам і мають багаторічний позитивний досвід підготовки експертних висновків як за замовленнями платників податків, так за зверненнями органів державної влади місцевого самоврядування, Конституційного Суду України тощо. Запрошуємо до співпраці усіх зацікавлених у підготовці фахових експертних висновків при вирішенні податкових спорів як на стадії досудового врегулювання, так і під час їх судового розгляду.

 

Перелік послуг:

  1. Експертні економічні дослідження
  2. Судові податкові експертизи
  3. Податкове консультування
  4. Фінансове консультування
  5. Навчання податковому плануванню та обліку (тренінги, семінари)
  6. Атестація фахівців (фінансових директорів, фінансових менеджерів, бухгалтерів)
  7. Інші послуги