Судові податкові експертизи

Судові економічні експертизи. Вирішення податкових конфліктів в суді шляхом надання судових податкових експертиз.

До недавнього часу залучення експертів до розгляду податкових спорів відбувалося здебільшого на стадії судового розгляду відповідно Закону України «Про судову експертизу», проте, Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 р. передбачено положення щодо залучення до судового процесу експерта з питань права. Зокрема, ст. 69 Кодексу адміністративного судочинства України, що має назву «Експерт з питань права», встановлено: «як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права». Таке нововведення кореспондує з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, адже в практиці Європейського суду з прав людини рішення правозастосовних органів держави, якщо вони є бездоказовими, вважаються порушенням права людини на справедливий суд, що знайшло своє відображення у його рішеннях, в тому числі прийнятих проти України. Таким чином, зазначені зміни дають змогу використовувати висновки експертиз, які підготовлені на замовлення учасників справи (за умови дотримання встановлених вимог). Правовий інститут експертів в галузі права поширений в багатьох країнах та в міжнародних судових інстанціях. Наприклад, у США та Великобританії діють так звані Amicus curiae (з лат. «друг суду») – фізичні або юридичні особи, які не є стороною у справі, а залучаються безпосередніми учасниками, мають високий рівень компетенції та сприяють роботі суду, надаючи відповідні висновки (аmicus curiae brief). Практика використання наукових експертних висновків вже давно поширена і в діяльності Конституційного Суду України, який направляє запити до провідних юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ й використовує підготовлені їхніми фахівцями-провідними науковцями висновки у своїх рішеннях, в тому числі в тих справах, які стосуються сфери оподаткування.