ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ ПОГІРШЕННЯ СИТУАЦІЇ В ЗВ’ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ НОВОЇ КОРОНОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Андрос Світлана Вікторівна,

д.е.н., доцент, провідний науковий співробітник

відділу фінансово-кредитної та податкової політики,

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

Поширення нової короновірусної інфекції несе за собою не тільки загрозу здоров’ю нації, а й створює великі економічні перешкоди для розвитку малого і середнього агробізнесу (МСАБ). В умовах оголошення неробочих днів, введення режиму підвищеної готовності і самоізоляції в ряді регіонів, що зумовили зниження споживчого попиту, відсутність умов для нормальної діяльності, зменшення доходів підприємств, представники агробізнесу відчувають значні труднощі. МСАБ є одним з найбільш уразливих секторів економіки в умовах пандемії. Спеціальна програма рефінансування НБУ, поряд з регуляторними послабленнями, може допомогти суб’єктам МСАБ зберегти доступ до банківського кредитування й уникнути неплатоспроможності в умовах скорочення доходів у результаті пандемії. У цьому зв’язку, нами пропонуються на державному рівні прийняття заходів підтримки суб’єктів МСАБ, які найбільше постраждали від пандемії. Зокрема, доцільним вважаємо: 1) введення мораторію на перевірки суб’єктів аграрного виробництва (САВ), у тому числі податкові, за винятком питань, що несуть ризики для життя і здоров’я населення; 2) ведення з травня 2020 р. відстрочки на 3 місяці зі сплати страхових внесків, включаючи найманих працівників, для мікропідприємств; 3) розширення програми субсидування доступу суб’єктів САВ до позикових коштів у рамках програми пільгового кредитування шляхом лібералізації ряду вимог до позичальника та розширення можливості реструктуризації раніше виданих кредитів; 4) надання кредитним організаціям можливості тимчасового непогіршення оцінки якості обслуговування боргу незалежно від оцінки фінансового стану позичальника – САВ по позиках, реструктурованих у зв’язку з поширенням нової короновірусної інфекції; 5) субсидування (до ½ ставки за договором, але не більше ключової) кредитним організаціям частини відсотків за кредитами суб’єктів МСАБ за умови перенесення терміну сплати відсотків без нарахування штрафних санкцій; 6) тимчасова відстрочка (або мораторій) на сплату орендних платежів суб’єктами МСАБ – орендарями державного або комунального майна; 7) збільшення капіталізації регіональних макрофінансових організацій для охоплення пільговими мікропозиками суб’єктів МСАБ; 8) збільшення капіталізації регіональних гарантійних організацій для розширення можливостей суб’єктів МСАБ з отримання пільгових кредитів у разі відсутності заставного забезпечення; 9) зниження вимог до забезпечення контрактів при здійсненні державних закупівель у суб’єктів МСАБ; 10) ведення механізму незастосування штрафних санкцій, а також можливості продовження строку дії та коригування цін у 2020 році в разі порушень зобов’язань виконавців (в рамках Закону «Про публічні закупівлі») через наслідки поширення нової короновірусної інфекції; 11) введення заходів фінансової підтримки підприємств АПК, які постраждали від погіршення ситуації в зв’язку з поширенням нової короновірусної інфекції, включаючи компенсацію збитків; 12) надання кредитним організаціям можливості тимчасового непогіршення оцінки якості обслуговування боргу незалежно від оцінки фінансового стану позичальника з аграрної галузі, які перебувають у зоні ризику, по позиках, реструктурованих через поширення нової короновірусної інфекції.

Рекомендується НБУ розширити програму рефінансування за кредитами суб’єктам МСАБ. Крім інструменту, спрямованого на обмеження процентних ставок по кредитах позичальникам, доцільно ввести новий інструмент з лімітом рефінансування для підтримки обсягів кредитування МСАБ. За кредитами, що рефінансувалися в рамках раніше діючого ліміту, ставка НБУ була знижена до 10% річних з 13 березня 2020 р., кінцева ставка по кредитах для позичальника не повинна перевищувати 8,5%, при цьому доцільно зняти обмеження на кредитування МСАБ. З травня 2020 р. доцільно додатково виділити кошти для підтримки і зростання обсягу кредитів, наданих кредитними організаціями суб’єктам МСАБ. В рамках зазначеного додаткового ліміту НБУ рекомендується надавати кредитним організаціям кредити за ставкою 4% річних на термін 1 рік.

При цьому кредитним організаціям з високим кредитним рейтингом кредити варто надавати без забезпечення, а кредитним організаціям, які не мають такого рейтингу, – при наявності поруки. У пропонованій програмі зможуть взяти участь банки, обсяг гривневого кредитного портфеля суб’єктам МСАБ яких повинен бути не менше 95% від обсягу відповідного портфеля на 1 квітня 2020 р. При цьому НБУ визначатиме максимальний обсяг надання коштів для кожної кредитної організації, розраховуючи його як різницю між обсягом гривневого кредитного портфеля банку суб’єктам МСАБ на перше число поточного місяця та обсягом цього портфеля на 1 квітня 2020 р., зменшеного на 5%. У разі зниження гривневого кредитного портфеля суб’єктів МСАБ на перше число поточного місяця нижче 95% обсягу відповідного портфеля на 1 квітня 2020 р. залучені кредитною організацією від НБУ кошти за цією програмою підлягають достроковому поверненню. Надання кредитів у рамках додаткового ліміту доцільно здійснюватися до 30 вересня 2020 р.

НБУ пропонується надати кредитним і мікрофінансовим організаціям (МФО): можливість до 30 вересня 2020 р. не погіршувати оцінку якості обслуговування боргу незалежно від оцінки фінансового стану позичальника – суб’єкта МСАБ по реструктурованих позиках; можливість до 30 вересня 2020 р. приймати рішення про непогіршення оцінки фінансового стану позичальника – суб’єкта МСАБ для цілей формування резервів під втрати. НБУ доцільно кредитним організаціям, МФО, кредитним споживчим кооперативам у період до 30 вересня 2020 р. в якості першочергового заходу, спрямованого на запобігання випадків виникнення у суб’єктів МСАБ простроченої заборгованості або для її врегулювання, розглядати реструктуризацію наданих їм кредитів (позик) у разі надходження відповідних заяв від суб’єктів МСАБ.

В умовах розвитку пандемії короновірусної інфекції доцільна підтримка споживачів фінансових послуг, зниження ризиків для їх фінансового благополуччя в подальшому. За погодженням з НБУ: 1) необхідно кредитним організаціям, МФО, кредитним споживчим кооперативам реструктурувати заборгованість, не призначати пені і штрафи за кредитами (позиками), наданими позичальникам – малим селянським і фермерським господарствам (МСФГ), у разі надання заяви та офіційного підтвердження про наявність короновірусної інфекції у такого позичальника; 2) надавати право кредитним організаціям не визнавати такі кредити реструктуризованими для формування резервів і не застосовувати макропруденціальні надбавки щодо зазначених кредитів до 30 вересня 2020 р.; 3) надавати право МФО не визнавати такі позики реструктуризованими і не застосовувати щодо зазначених кредитів (позик) коригувальні коефіцієнти за вимогами до позичальників, у яких показник боргового навантаження становить понад 50%, при розрахунку нормативу достатності власних коштів до кінця 2020 р.; 4) надавати кредитним організаціям право до 30 вересня 2020 р. не збільшувати резерви по кредитах позичальникам – МСФГ у разі погіршення їх фінансового становища і / або якості обслуговування боргу при наявності офіційного підтвердження про наявність короновірусної інфекції у такого позичальника; 5) рекомендується кредитним організаціям і МФО у період до 30 вересня 2020 р. у разі порушення позичальником – МСФГ зобов’язань за договором не звертати стягнення на нерухоме майно, що є забезпеченням за вимогами, в разі надання заяви та офіційного підтвердження про наявність короновірусної інфекції у такого позичальника; 6) рекомендується страховим організаціям задовольняти заяви страхувальника в разі надання заяви й офіційного підтвердження про наявність у нього короновірусної інфекції, про продовження терміну врегулювання страхових випадків, про відстрочку платежу за договорами добровільного страхування, а також не нараховувати неустойку (штраф, пені) та не застосовувати інших наслідків за неналежне виконання договору добровільного страхування протягом періоду тимчасової непрацездатності страхувальника.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *