ГАРМОНІЗАЦІЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

Кощук Тетяна Василівна,

кандидат економічних наук,

провідний науковий співробітник,

НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління»

В умовах імплементації Угоди про асоціацію з Євросоюзом важливою є оцінка відповідності норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) щодо оподаткування акцизом спирту та алкогольних напоїв положенням Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. щодо гармонізації структури акцизів на спирт і алкогольні напої [1]. Останньою регламентовано оподаткування акцизом таких акцизних категорій: пиво; вино (звичайне та ігристе); зброджені напої за винятком вина і пива (звичайні та ігристі); проміжні продукти; етиловий спирт. У Директиві наведено визначення і вичерпний перелік цих видів товарів згідно з уніфікованою класифікацією – кодами Комбінованої Номенклатури (КН), що застосовується в ЄС.

Відповідно до пп. 14.1.145 ПКУ, підакцизні товари (продукція) – це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які встановлено ставки акцизного податку. Коди УКТ ЗЕД відповідають кодам КН. У пп. 215.3.1 ПКУ вказано перелік підакцизних товарів в розрізі спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива, а також ставки їх оподаткування акцизним податком. Але, по-перше, цей перелік не кореспондує з поділом спирту та алкогольних напоїв на акцизні категорії відповідно до Директиви Ради 92/83/ЄЕС (в Україні взагалі не передбачено віднесення підакцизних товарів цієї групи до укрупнених категорій). Крім того, в Україні для цілей оподаткування пивом вважається лише пиво з солоду (код УКТ ЗЕД 220300) (це суперечить вимогам Директиви), яке, до того ж, лише у 2015 р. було включено до товарної групи «алкогольні напої».

1 липня 2015 р. набрали чинності зміни до пп. 14.1.5 ПКУ, згідно з якими алкогольними напоями вважаються продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом спирту етилового понад 0,5% (раніше понад 1,2%) об’єму, які зазначені у товарних позиціях 2203 (раніше ця позиція у пп. 14.1.5 не згадувалася), 2204, 2205, 2206, 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також із вмістом спирту етилового 8,5% об’єму і більше, які зазначені у товарних позиціях 2103903000, 210690 згідно з УКТ ЗЕД.

Згідно з ПКУ, спиртом етиловим є алкогольні напої, охоплені кодами 2207 і 2208 УКТ ЗЕД: спирт етиловий неденатурований, з концентрацією спирту менш як 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації; спирт етиловий, неденатурований із концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери й інші напої, які містять спирт. Це суперечить положенням Директиви Ради 92/83/ЄЕС, що визначає «спирт етиловий» як усі товари, фактична міцність яких є вищою 1,2% об’єму, охоплені кодами КН 2207 і 2208, навіть якщо ці товари є складовою частиною товарів, охоплених іншими розділами КН; товари, охоплені кодами КН 2204, 2205, 2206, фактична міцність яких є вищою за 22% об’єму; питні алкогольні напої, які містять вказані товари, незалежно від того, чи є вони розчинами.

По-друге, продукція (коди 2103903000 і 210690 УКТ ЗЕД) із вмістом спирту 8,5% об’єму, слабоалкогольні напої (коди 2208906900 і2208907800 УКТ ЗЕД) з фактичною міцністю 0,5–1,2% об’єму, які в Україні оподатковується акцизом, не належить до жодної з акцизних категорій, визначених Директивою.

По-третє, ставки акцизного податку в нашій державі встановлено у гривнях за 1 літр (а не гектолітр) або гривнях за 1 літр 100-відсоткового спирту (а не гектолітр чистого спирту при температурі 20 градусів Цельсія). При цьому щодо пива ставка встановлена у гривнях за 1 літр, а не залежно від міцності, вираженої у гектолітрах/градусах за шкалою Плато, чи міцності, вираженої у гектолітрах/градусах фактичної міцності в об’ємі готового продукту. Також існують невідповідності між пп. 215.3.1 ПКУ та положеннями Директиви Ради 92/83/ЄЕС, пов’язаних із вимогами застосування однакових ставок акцизу до всіх товарів тієї чи іншої з акцизних категорій (підкатегорій). Зокрема, згідно із Директивою, щодо алкогольних напоїв, охоплених кодами 2204, 2205 і 2206 із міцністю понад 22% об’єму ставка податку повинна бути встановлена залежно від об’єму 100-відсоткового спирту, а не у гривнях за 1 літр, як це передбачено Податковим кодексом. Відповідно до законодавства ЄС, ставки акцизів можна встановлювати у національній валюті.

Крім того, в Україні застосовуються різні ставки акцизного податку (не тільки за видом ставки, а й за її розміром) щодо товарів, які, згідно з Директивою, мають оподатковуватися за однаковою ставкою.

По-четверте, в Україні ставка акцизного податку щодо спирту етилового є нижчою відповідної мінімальної ставки, визначеної Директивою Ради 92/84/ЄЕС (550 євро з гектолітра чистого спирту).

Таким чином, потрібно внести зміни до Податкового кодексу, пов’язані з використанням п’яти акцизних категорій «гармонізованої» групи підакцизних товарів «спирт і алкогольні напої».

Слід також внести зміни до ПКУ щодо встановлення ставок акцизного податку: з пива – залежно від міцності, вираженої у гектолітрах/градусах фактичної міцності в об’ємі готового продукту; з вина, інших зброджених напоїв і проміжних продуктів (після внесення змін до Податкового кодексу щодо цієї категорії) – відносно кількості гектолітрів готового продукту; з етилового спирту – на гектолітр чистого спирту при температурі 20 градусів Цельсія. При цьому ставки повинні бути однаковими (за розміром) для всіх товарів тієї чи іншої з акцизних категорій (підкатегорій).

Оскільки Директивою Ради 92/84/ЄЕС від 19.10.1992 р. встановлено мінімальні ставки акцизів стосовно спирту етилового і пива і ці ставки є значно вищими відповідних ставок, котрі сьогодні застосовуються в Україні, останні потрібно буде підвищити. Це слід здійснювати поступово, щоб запобігти негативним економічним наслідкам.

В Україні не застосовуються знижені ставки акцизного податку щодо спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв та пива. Такі податкові пільги є характерними для країн ЄС, у яких є традиції виробництва таких продуктів представниками малого бізнесу.

Згідно із пп. 229.1.1 ПКУ, в нашій державі передбачене оподаткування спирту акцизним податком за нульовою ставкою залежно від напряму його використання (для виробництва ліків, продукції органічного синтезу, біоетанолу, кріплених виноматеріалів). Це є аналогом обов’язкового звільнення від акцизного оподаткування, про котре йдеться у статті 27 Директиви Ради 92/83/ЄЕС (щодо спирту, котрий використовується для виробництва лікарських засобів, продуктів харчування, оцту, ароматизаторів, а також повністю денатурованого спирту і денатурованого спирту для виробництва товарів, не призначених для вживання людиною). Правда, в Україні з наведеного переліку застосовується два звільнення. Зауважимо, що введення в нашій державі інших згаданих звільнень важливе не лише з огляду на те, що вони є обов’язковими (імплементація відповідних положень Директиви передбачена Угодою про асоціацію до 1 листопада 2019 р.). Також слід наголосити на тому, в нашій державі згадані вище обов’язкові звільнення від сплати акцизного податку необхідно запровадити не лише щодо спирту, а й усіх алкогольних напоїв, як цього вимагає Директива Ради 92/83/ЄЕС.

Список використаної літератури

1. Щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої: Директива Ради ЄЕС від 19 жовтня 1992 р. 92/83/ЄЕС. URL: http://ww.minjust.gov.ua/45885.

2 коментарі до “ГАРМОНІЗАЦІЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС”

  1. Вважаємо, що на додаток до нульової ставки на спитр етиловий потрібно запровадити більш жорский контроль за цільовим використанням спирту та бенефіціарами цієї пільги

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *