ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: ЗАГРОЗИ ПІДПРИЄМНИЦТВУ

Лук’янова Валентина В’ячеславівна,

д-р екон. наук, професор,

завідувач кафедри економіки підприємства і підприємництва,

Хмельницький національний університет

Національна економіка країн світу, в тому числі України, стає все більше відкритою і відповідно залежною й уразливою до зовнішніх ризиків та загроз. Будь-який суб’єкт господарювання стає перед викликом глобальних загроз або можливих переваг міжнародної співпраці. При цьому, на жаль, для даних загроз і негативних ризик-чинників характерною рисою є низький рівень керованості та значні статичні втрати.

Натепер ситуація часткової закритості країн, світова пандемія СOVID-19, примножує наступні загрози і виклики:

– обмеженість переміщення ресурсів, особливо трудових;

– тимчасове закриття певних сфер економічної діяльності, особливо сфери послуг;

– високе напруження на ринках: праці, енергоресурсів та ін.

Метою розгляду у даній публікації є із виявленням груп факторів ризику бізнес-середовища функціонування і загроз економічній безпеці України із виявленням наявних змін.

Основою нашого розгляду є аналітичні спостереження німецької фінансової транснаціональної корпорації Allianz SE (щорічно публікуються у Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)). Основним напрямком діяльності компанії є страхування, банківська справа і управління активами. Група займає 28 місце серед найбільших корпорацій світу згідно з рейтингом Fortune Global 500 та 23 місце згідно з рейтингом Forbes The Global 2000. Більша частина учасників рейтингу Fortune Global 500 є клієнтами Allianz. Група Allianz присутня у більш ніж 70 країнах на 5 континентах (в т.ч. і в Україні). Майже 142 тис. співробітників обслуговують близько 92 мільйони клієнтів. Обсяг бізнесу Групи Allianz в 2018 році склав 130,6 млрд євро [1].

Аналізовані результати базуються на ґрунтовному дослідженні більше ніж 2000 експертами із 80 країн ризиків і загроз, які виділяють ризик-менеджери для успішного функціонування бізнесу у окремих регіонах світу. Найперше експерти оцінюють ризики і загрози безпеці підприємств з точки зору їх ймовірності та величини збитків (прямих і непрямих втрат) [2]. Загрози ж окремих суб’єктів створюють середовище національної безпеки країни в цілому.

У таблиці 1 згруповано найбільш вагомі ризики і загрози бізнес-середовищу.

1. Ризики регулювання мега- та макрорівня. До даної групи віднесемо негативні чинники і загрози, що виникають більшою мірою на рівні держави, органів влади та управління. Найбільш суттєві виклики бізнес вбачає з боку законодавчої гілки влади. Разом з тим можна говорити, що дані чинники для країн із нестабільною економікою є дуже вагомими. Так, для України для усього періоду новітньої її історії, і на жаль, дотепер, характерно:

– неврегульованість і протиріччя в нормативних документах різних рівнів;

– непрозорість законодавчих актів;

– тривалість законодавчих процедур;

– суб’єктивність судової системи;

– корупційні ризики тощо.

2. Ризики регулювання мезо- і макрорівня. Дослідження експертів [2] протягом останніх років показують, що збої у виробництві шість років з 2014 по 2018 рр. розміщувались на першому місці серед найважливіших ризиків в Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому і Середньому Сході. Цей ризик, на жаль, властивий будь-якому сектору економіки незалежно від обсягів бізнесу. Але нові виклики карантинних обмежень у різних країнах, пандемія СOVID-19, показали окремі приховані загрози:

– значна залежність усіх секторів економіки, в т.ч. розвинутих країн, від постачання комплектуючих з КНР;

– значні фінансові та часові втрати на зупинку і запуск бізнесу (особливо з безперервним виробничим циклом або різною територіальною локацією, наприклад нафто- газодобування, логістика тощо);

– відсутність складських запасів ресурсів і комплектуючих, а часом і самих складів;

– обмеження у переміщенні трудових ресурсів, в т.ч. сезонних працівників;

– нерівномірність фінансових ресурсів – відсутність у одних сферах при надлишку в інших і невизначеності щодо майбутнього інвестування.

Таблиця 1 – Найбільші ризики і загрози бізнесу

Вид ризику (загроза) Рейтинг, %
2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.
Законодавче регулювання 21 18 18 24 21 27 27
Ринкові коливання 19 15 34 31 22 23 21
Макроекономічні зміни   16 24 22     11
Політичні ризики 18 11 11 14 11    
Кіберзагрози 12 17 28 30 40 37 39
Збої у виробництві 43 46 38 37 42 37 37
Техногенні аварії 24 27 16 16 20 19 20
Репутаційні ризики 15 16 18 13 13 13 15
Технологічні зміни 10     12 15 19 13
Персонал 10 9 11     9  
Стихійні лиха 33 30 24 24 30 28 21
Кліматичні зміни         10 13 17

Джерело: [2]

Експертна оцінка показує, що інформаційні загрози (кіберзагрози) у 2019 році вперше названі в числі найбільш ризикових чинників, що сприяють збоям у діяльності бізнесу. Разом з тим, вже можна говорити про глобальність даних загроз у інформаційному просторі, бізнес-середовищі і навіть інформаційній війні з боку окремих країн чи проти певних регіонів та бізнесу.

Окремим аспектом специфічних загроз у різних сферах підприємництва є персонал і, особливо, недостатня кількість кваліфікованих працівників. Цей чинник, як зазначають експерти, ще не є настільки стабільно присутнім у топ-10 ризик-загроз. Його негативний вплив в основному найбільше помітний у періоди економічного зростання. Для 2020 року у ситуації пандемії, і напевно протягом усього цього, а можливо і наступних декількох років також може очікуватись значне зростання безробіття на тлі нестачі кваліфікованих працівників і небажанні займати посади із низьким рівнем оплати праці або ж соціально непривабливі. На жаль, Україна і надалі є постачальником трудових ресурсів до країн Європи і Північної Америки, а при ситуації карантинних обмежень отримає у наступні два роки значне зниження надходжень від трудових мігрантів на тлі зростання внутрішнього безробіття.

3. Ризики регулювання в екології. У першій десятці ризикових чинників і загроз також можна звернути увагу на екологічні проблеми (дотичні до групи стихійні лиха та кліматичні зміни), які носять перманентний характер. Це найбільш спекулятивна група чинників у період загальної політичної чи економічної нестабільності.

Отже, можна зробити висновок, що з одного боку важко виділити дію окремих чистих видів ризиків і загроз підприємницькій діяльності, а через неї і національній безпеці, а з іншого – наявні нові виклики у економічних, технологічних, екологічних, політичних та інших сферах, які очікують бізнес уже сьогодні і в майбутньому.

Також можна відмітити значну перенасиченість фінансових ресурсів окремих країн (Велика 7,20 та ін.) та бізнесів (фармацевтика, енергетика, ІТ). Чи призведе перерозподіл коштів у бюджетах окремих країн і світовій економіці до стримування економічного спаду або й колапсу економік окремих країн покаже найближчий час перманентного карантину і виходу з нього.

Список використаної літератури

1. At a glance. URL: https://www.allianz.com/en/about_us/who_we_are/at-a-glance (Last accessed: 30.04.2020).

2. Allianz-Risk-Barometer-2020. Results Appendix 2020. URL: https://www.agcs.allianz.com/ content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/Allianz-Risk-Barometer-2020.pdf  (Last accessed: 28.04.2020).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *