РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Куліш Лариса Петрівна,

аспірантка кафедри економічної теорії та конкурентної політики,

Київський національний торговельно-економічний університет

В умовах європейської інтеграції України зростає значення і роль  розвитку національного конкурентоспроможного органічного виробництва. У розвинених країнах світу головними спонукальними мотивами виробництва стають вимоги до якості продукції та мінімізації впливу на довкілля. Розвиток системи органічного виробництва та перехід аграрних підприємств на органічні стандарти є важливим напрямом підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора України.

В Україні активно розвивається органічний сектор, в якому налічується понад триста виробників сертифікованої органічної продукції. Основними видами органічної продукції, яка виробляється в Україні, є зернові культури, молоко та молочні продукти, крупи, м’ясо та м’ясні продукти, фрукти та овочі. За даними Офісу підтримки реформ, у 2018 р. загальна площа сільськогосподарських земель з органічним статусом та перехідного періоду складала близько 309,1 тис. га (0,7 % від загальної площі земель сільськогосподарського призначення України). При цьому нараховувалось 635 суб’єктів ринку органічних продуктів, з них 501 – сільськогосподарські виробники. Важливою подією, що впливатиме на розвиток ринку, стало ухвалення Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», який  набрав чинності 2 серпня 2019 р. [1].

Експорт органічної продукції втричі перевищує у вартісному вимірі обсяги внутрішнього  споживання в Україні, досягнувши близько 100 млн євро. Органічний ринок є одним з найбільш динамічних ринків у світі, а тому вдосконалення законодавства набуває все більшого значення. Поступово розширюється коло учасників органічного ринку, залучаються нові виробники. Українську органічну продукцію купують переважно країни ЄС, куди у 2018 р. було експортовано обсягом 266,7 тис. тон. При цьому найбільшими країнами-імпортерами органічної продукції з України є Нідерланди, Німеччина, США, Швейцарія, Італія, Великобританія, Австрія, Польща, Чехія, Франція, Угорщина, Румунія, Бельгія, Болгарія, Литва, Канада та Данія. Основними експортним продуктами є зернові, олійні, ягоди, гриби, горіхи, фрукти. борошно, соняшникова олія, яблучний концентрат, березовий сік [2].

Україна реалізує міжнародні проекти, що мають на меті розвиток органічного виробництва. Так, зокрема, йдеться про проект «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства», швейцарсько-українську програму «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що фінансується Швейцарською Конфедерацією та впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія), проект ЄС «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні». 

Наприкінці 2018 р. завершився швейцарсько-український проект «Розвиток органічного ринку в Україні», що впроваджувався Дослідним інститутом органічного сільського господарства (Швейцарія) за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації. Спільно з проектом «Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства» було організовано та проведено низку семінарів щодо органічного виробництва для фахівців державного та регіонального рівня з питань агропромислового розвитку, а також здійснювалися заходи, спрямовані на популяризацію органічного виробництва в Україні серед потенційних інвесторів [1; 2].

Проведений аналіз дає змогу дійти висновку про те, що українські експортери органічної продукції змушені розв’язувати цілу низку проблем, які перешкоджають активізації постачання продукції з нашої країни на ринки інших країн. Так, зокрема, під впливом формування екологічної культури споживачі здебільшого віддають перевагу локальним продуктам, тому що на їх транспортування було витрачено менше пального. Крім того, споживачі прагнуть купувати продукти безпосередньо від виробників з якомога коротшим ланцюгом постачання без посередників, а їх у цьому підтримують великі мережі та онлайн-магазини. Премія за випуск органічної продукції у категорії сировини щороку зменшується, витрати зростають. При цьому 2019 р. став показовим для органічних фермерів з України – вони продавали частину товару на внутрішньому ринку, як традиційну.

Конкурентами українських підприємств на світовому ринку в глобальній органічної продукції є Китай, Індія, Росія, Казахстан, Туреччина, Молдова, Румунія, Польща, Сербія. Показово також, що, наприклад, у 2019 р. Швеція вперше після багатьох років імпорту органічних зернових стала їх експортером. Слід зауважити, що уряди багатьох країн приділяють значну увагу реалізації заходів, спрямованих на стимулювання розвитку національного виробництва органічної  продукції [3].

Експортний потенціал українського органічного виробництва є достатнім для забезпечення широкого асортименту продукції з високим ступенем переробки. Водночас позитивна динаміка виробництва недостатньо пов’язана з диверсифікацією та розширенням асортиментного ряду, а конкуренція серед суб’єктів ринку є ще недостатньо високою.

Список використаної літератури

1. Органічне виробництво в Україні. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/ napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini (дата звернення: 18.05.2020).

2. Україна експортує органічної продукції втричі більше за обсяги внутрішнього ринку. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2744094-ukraina-eksportue-organicnoi-produkcii-vtrici-bilse-za-obsagi-vnutrisnogo-rinku.html (дата звернення: 20.05.2020).

3. Махновець М. Куди рухається та чи має шанси органічне агровиробництво в Україні. URL: https://business.ua/blog/9174-kudi-rukhaetsya-ta-chi-mae-shansi-organichne-agrovirobnitstvo-v-ukrajini (дата звернення: 16.05.2020).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *