УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ПОСЛУГАМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ЯК ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Коваленко Маргарита Олександрівна

канд. екон. наук,

доцент кафедри економіки та митної справи,

Дудник Максим Миколайович,

магістр,

Національний університет «Запорізька політехніка»

Митна служба є частиною економічної системи держави, яка крім виконання традиційних функцій адміністрування в сфері оподаткування та регулювання зовнішньої торгівлі все активніше виступає як соціально-економічний інститут, в якому митна послуга проявляється у вигляді особливої форми державного сервісного обслуговування.

Митна послуга, це така, що надається у сфері управління митною справою, спрямована на захист економічної безпеки держави, розвиток її зовнішньоекономічних зв’язків, та сприяння учасникам зовнішньоторговельної діяльності у здійсненні митного оформлення [1, с. 12-16].

Напрями вдосконалення митного обслуговування в цілому, а також конкретні питання підвищення ефективності процесу надання державних митних послуг (кадрові, управлінські, технологічні,інформаційні, фінансово-економічні) в сучасній літературі представлені явно недостатньо. З ростом обсягів зовнішньоторговельної діяльності, ускладненням умов і правил зовнішньої торгівлі все виразніше виникає необхідність вдосконалення митного обслуговування, в зв’язку з його неминучим впливом на процеси інтеграції країни в світове співтовариство, а також на розвиток економіки і торгівлі в Україні.

Митні адміністрації різних країн світу на сьогодні все більше концентруються на наданні послуг, і гостро відчувають важливість участі ЗЕД-спільноти в процесі її діяльності щодо забезпечення дотримання національних вимог з метою нарощування ефективності та неухильного виконання митних положень. Тому, в останні два десятиліття багато національних митних адміністрацій поставили собі за мету змінити класичну односторонню модель адміністративного управління, і створити взаємовигідне партнерство з ЗЕД-спільнотою для розширення інформаційних можливостей та розширення зв’язків митниці та бізнесу.

Узагальнюючи досвід різних країн, ми не можемо не відзначити зростаючий вплив процесів глобалізації та інноваційних тенденцій в ЗЕД на розвиток національних митних систем. Однією з тенденцій розвитку зарубіжних митних служб є їхня активна участь у діяльності Всесвітньої митної організації (ВМО). За весь час існування цієї організації, її членами стали 170 країн, через які проходить 98% міжнародного товарообігу. ВМО розробила безліч міжнародних правових документів (конвенцій), які суттєво вплинули на уніфікацію і спрощення в масштабах всього світу митних формальностей і процедур. В тому числі, прийняті найважливіші акти: конвенція «про гармонізовану систему опису та кодування товарів»; конвенція «про спрощення та уніфікації митних процедур», більш відома як Кіотська конвенція 1972 року [2].

Однією з головних тенденцій удосконалення систем управління національних митних служб є скорочення документообігу і перехід на його електронну форму. Скоротити формальності, зібрати тільки необхідну митній службі інформацію, як можна швидше і простіше – в цьому полягає вся суть сучасної модернізації. Спрощення адміністративних процедур, обсягів даних, уніфікація стандартів роботи з міжнародними правилами, тотальний перехід в електронну форму – ось основні тренди сучасної митної служби більшості країн світу.

Як свідчить приклад успішних проектів модернізації митних служб іноземних держав, ключовими чинниками ефективних реформ були:

1) створення єдиного координаційного органу з реформ з великою підтримкою центрального уряду;

2) велика робота з систематизації законодавства і регламентації функцій митних служб;

3) широке впровадження автоматизації [3, c. 112-117].

В першу чергу слід відзначити, що розвиток системи управління митними послугами в Україні має здійснюватися з урахуванням глобалізації та інформатизації світової економіки і впливу цих процесів на діяльність міжнародних економічних об’єднань, членом яких Україна є, або знаходиться в стадії приєднання.

На підставі узагальнення сучасних тенденцій надання митних послуг в умовах глобалізації можна сформулювати наступні рекомендації удосконалення цієї системи в Україні:

  • посилення аналітичної складової в удосконаленні ризико-орієнтованого підходу в митному контролі;
  • розширення, систематизація та вдосконалення інформаційно-аналітичної бази митної служби України до рівня систем підтримки прийняття рішень, в тому числі за рахунок інтеграції з аналогічними системами інших органів влади (Державної податкової служби, Центрального банку);
  • забезпечення максимальної прозорості митного контролю;
  • скорочення витрат часу і кількості документів перевірки при експорті-імпорті;
  • вдосконалення законодавства України в сфері митної справи шляхом подальшого приведення його у відповідність з міжнародними стандартами;
  • забезпечення переходу на електронну взаємодію при наданні митних послуг;
  • на законодавчому рівні домогтися юридичної переваги електронного документа над паперовим, тощо.

Впровадження нових прогресивних технологій митного адміністрування, оптимізація митних процедур, розширення практики інформування та консультування учасників ЗЕД, а також розвиток митної інфраструктури та її технічної оснащеності,збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску через державний кордон сприяють підвищенню якості митних послуг юридичним та фізичним особам, а отже інформуванню сприятливих умов зовнішньоекономічної діяльності, зниженню надлишкових адміністративних бар’єрів, росту добробуту населення і надають позитивний вплив на темпи зростання економічного розвитку і активності в сфері бізнесу.

Одним з основних напрямків вдосконалення митного адміністрування в сучасних умовах є розвиток теорії і практики управління митними послугами. Розвиток даного напряму полягає в застосуванні в митних органах управлінських технологій,актуальних методів, інноваційних моделей і концепцій, які зарекомендували себе і довели свою ефективність в інших сферах послуг.

Список використаної літератури

  1. Запорожець О.Ф. Шляхи підвищення якості митних послуг. Інноваційна економіка. 2018. № 3-4. С. 12-16.
  2. Всесвітня митна організація. Державна фіскальна служба України : веб-сайт. URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/vsesvitna-mitna-organizatsiya/ (дата звернення: 25.05.2020).
  3. Терещук Ю.В. Аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду організації менеджменту митних адміністрацій та служб через призму актів національного законодавства. Право.ua. 2017. № 1. С. 112-117.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *