Податкове регулювання ринку тютюнових виробів в умовах його трансформації

In UDFSU publishes an English edition of paper «Tax Regulation of the Tobacco Products Market in the Conditions of Its Transformation» dedicated to the taxation of tobacco products

This work covers the challenges of excise duty collection from tobacco products and nicotine-containing products, driven by the tobacco market development. It also studies the in-depth theoretical basis of excise taxation of heated tobacco products and e-cigarettes in the context of achieving fiscal and regulatory goals. It describes the types and general approaches to the classification of novel tobacco products and nicotine-containing products. This research determines the tendencies and features of excise duty collection from heated tobacco products and e-cigarettes in EU countries in terms of broader distribution of these products on national markets. It describes specific aspects of the tobacco products excise policy in Moldova and Georgia. It also analyzes the specifics of the transformation of domestic tobacco products market due to the high excise duty burden carried by these products. The work also proposes ways of improving excise taxation of heated tobacco products and e-cigarettes in Ukraine to pump up the budget and regulate the tobacco market development.

The survey findings can be useful to the state agencies and a broad range of other stakeholders when developing proposals regarding the formation and implementation of the excise policy for tobacco products and alternatives.

The work was prepared by a team of authors of University: Volodymyr Korotun, Ph.D. in Economics, Senior Researcher, Tetiana Koshchuk, Ph.D. in Economics, Nadiia Novytska, Ph.D. in Economics, Inna Khliebnikova, Ph.D. in Economics.

У виданні розкрито виклики у сфері справляння акцизного податку з тютюнових виробів та нікотиновмісної продукції, зумовлені розвитком їх ринку. Поглиблено теоретичні засади акцизного оподаткування тютюнових виробів для нагрівання й електронних сигарет в контексті досягнення фіскальних та регулятивних цілей. Охарактеризовано види та узагальнено підходи до класифікації новітніх тютюнових виробів та нікотиновмісної продукції. Встановлено тенденції та особливості справляння акцизного податку з тютюнових виробів для нагрівання та електронних сигарет у країнах Євросоюзу в умовах поширення цієї продукції на національних ринках. Виявлено специфічні риси акцизної політики у сфері тютюнових виробів у Молдові та Грузії. Проаналізовано особливості трансформації вітчизняного ринку тютюнових виробів у зв’язку з підвищенням акцизного навантаження на цю продукцію. Запропоновано шляхи удосконалення акцизного оподаткування тютюнових виробів для нагрівання та електронних сигарет в Україні з метою наповнення бюджету та регулювання розвитку тютюнового ринку.

Результати проведеного дослідження можуть бути корисними співробітникам державних органів та широкому колу інших зацікавлених осіб при розробці пропозицій щодо формування та реалізації акцизної політики у сфері тютюнових виробів та їх альтернатив.

Видання підготовлене колективом авторів Університету: Коротуном Володимиром, к.е.н., с.н.с.; Кощук Тетяною, к.е.н.; Новицькою Надією, к.е.н.; Хлєбніковою Інною, к.е.н.

Детальніше…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *