ВЗАЄМОУЗГОДЖУВАЛЬНА ПРОЦЕДУРА В КОНТЕКСТІ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

30 листопада 2018 р. НДІ фіскальної політики відбувся Науково-практичний семінар «Взаємоузгоджувальна процедура в контексті договірних відносин України у сфері оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку».

На сучасному етапі розвитку перед Україною постала потреба у вдосконаленні механізму вирішення спорів щодо тлумачення та застосування норм договорів про уникнення подвійного оподаткування. У цьому контексті необхідним є забезпечення належного функціонування унікального, перевіреного часом та досвідом інших країн інструменту як взаємоузгоджувальна процедура. Такий крок обумовлений не лише вимогами мінімального стандарту глобальної кампанії анти-БЕПС, але й потребою зниження рівня невизначеності правил оподаткування в транскордонних відносинах в умовах наймасштабнішої їх зміни з 1920-х років, а також активного поширення нових бізнес-моделей під впливом цифрових технологій.

З урахуванням наведеного, нагальним є питання знаходження оптимальної моделі нормативно-правового регулювання взаємоузгоджувальної процедури в Україні з урахуванням кращих світових практик та особливостей вітчизняного правопорядку. Саме цій тематиці було присвячено науково-практичний семінар «Взаємоузгоджувальна процедура в контексті договірних відносин України у сфері оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку», який відбувся 30 листопада 2018 р. у стінах Університету ДФС України за ініціативи Науково-дослідного інституту фіскальної політики.

В рамках семінару було висвітлено широке коло питань:

 історичні аспекти еволюції взаємоузгоджувальної процедури в модельних актах Ліги Націй та ОЕСР;

 характеристика досвіду використання взаємоузгоджувальної процедури в Україні та стан нормативно-правового забезпечення її проведення;

 особливості підходу ОЕСР до регламентації проведення взаємоузгоджувальної процедури;

 роль взаємоузгоджувальної процедури в контексті забезпечення належного функціонування договорів про уникнення подвійного оподаткування.

Почесними гостями науково-комунікативного заходу стали Мережко О. О., завідувач кафедри права факультету економіки і права Київського національного лінгвістичного університету, д.ю.н., професор, Глух М. В., завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Університету ДФС України, к.ю.н., доцент, а також Малечко Д. Ю., заступник начальника відділу податкових угод та обміну інформацією управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва ДФС України.

Взаємоузгоджувальна процедура сприяє не лише гармонізації взаємовідносин між договірними державами, але й нормалізації взаємин між податковими відомствами та платниками податків, сприяючи більш об’єктивному та менш конфронтаційному вирішенню податкових спорів.

Особливу увагу присутні приділили обговоренню рекомендацій науково-практичного семінару, які, серед іншого, містили ряд пропозицій щодо вдосконалення положень винесеного на обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування» в частині регламентації проведення взаємоузгоджувальної процедури.