Конкурс наукових робіт «TAX CHALLENGE 2019»

Метою конкурсу є пошук обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів.

Орієнтовні напрямки наукових робіт:

1.   Розвиток системи податкових та митних експертиз в Україні.

2.   Становлення інституту «медіації» в податкових правовідносинах.

3.   Протидія корупції в органах ДФС.

4.   Вдосконалення сервісного обслуговування платників податків.

5.   Контроль за обігом підакцизних товарів в Україні. Перспективи впровадження електронної акцизної марки для тютюнових виробів.

6.   Розробка системи управління податковими ризиками у діяльності ДФС України.

7.   Віднесення прибутків нерезидента в цілях оподаткування на постійне представництво: світовий досвід.

8.   Удосконалення процедур адміністрування податкового боргу в контексті імплементації світового досвіду.

9.   Вдосконалення адміністрування податку на доходи фізичних осіб.

10.    Шляхи вирішення проблем у сфері трансфертного ціноутворення.

11.    Перспективи використання технологій Blockchain в адмініструванні податків.

12.    Структурування бізнесу в цілях оптимізації оподаткування.

13.    Архітектура онлайн-сервісу управлінського обліку для суб’єктів малого бізнесу.

14.    Захист прав платників податків в контексті практики Європейського суду з прав людини.

15.    Процедура взаємного узгодження як засіб вирішення податкових спорів: світовий досвід та Україна.

Вимоги до оформлення: робота повинна мати цілісну структуру та містити аналіз проблемної ситуації щодо теми дослідження, висновки мають бути науково обґрунтованими. Конкурсна робота виконується під керівництвом наукового керівника та має містити титульну сторінку, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел додатки. Основна частина дослідження має бути розкрита у трьох розділах: у першому охарактеризовано сучасний стан та законодавче забезпечення проблеми дослідження; другому – аналіз зарубіжного досвіду, третьому – реальні обґрунтовані пропозиції.

Конкурсна робота та презентація має бути надіслана на електронну адресу оргкомітету або розміщена за допомогою хмарного сервісу Google Forms за посиланням: https://goo.gl/forms/kbky38rjTU8nEkN62 до 22.03.2019.

 Конкурсна робота має бути представлена на засіданні оргкомітету Конкурсу, яке відбудеться 8 квітня 2019 р. о 10.00 в ауд. 214. Регламент виступу до 10 хв. Презентація конкурсної роботи повинна репрентувати стислий виклад матеріалу та важливу інформацію і викладена на 12–18 слайдах (PowerPoint або Prezi).

 Для учасників передбачені сертифікати та подарунки від партнерів, авторські майстер-класи від науковців та організацій-партерів Науково-дослідного інституту фіскальної політики. Учасники конкурсу отримають можливість двотижневого стажування, проходження практики та участі у виконанні наукових досліджень на замовлення ДФС, наукову та консультативну підтримку в підготовці кваліфікаційних робіт, перспективу працевлаштування в Науково-дослідного інституту фіскальної політики.

Детальна інформація …

Контактний телефони оргкомітету конкурсу: 097 455 26 58, 095 727 90 48

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *