ІІ науково-практичний круглий стіл «Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України».


16–17 травня 2019 року, запрошуємо взяти участь у науковій конференції «Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України».

Мета круглого столу: розробити практичні рекомендації щодо протидії мінімізації сплати податкових та митних платежів; запропонувати їх для використання у практичній діяльності ДФС України, науковій діяльності відповідних кафедр і наукових підрозділів Університету ДФС України.

До участі в роботі науково-практичного круглого столу запрошуються науковціта фахівці, сфера інтересів яких пов’язана з проблематикою круглого столу.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
1. Розмежування належного та неналежного виконання податкового обов’язку: концептуальні засади.

2. Вітчизняна та світова практика протидії мінімізації сплати податкових та митних платежів.

3. Розвиток механізмів протидії розмиванню бази оподаткування та переміщення прибутків в низькоподаткові юрисдикції (анти-БЕПС): стан, проблеми, перспективи.

4. Вдосконалення протидії мінімізації сплати податків у контексті євроінтеграційного вектору розвитку України.

5. Вдосконалення державної митної справи в контексті підвищення ефективності протидії мінімізації сплати податкових та митних платежів.

УМОВИ УЧАСТІ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ


1. Термін подання заявок та тез доповідей – до 30 квітня 2019 року.

2. Заявку на участь та тези доповіді необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету: ndifp_2010@ukr.net.

3. Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати. У разі недотримання вимог до оформлення та термінів подання тез оргкомітет залишає за собою право відхилення їх від друку.

4. За результатами науково-практичного круглого столу буде видано збірник тез.

5. Робочі мови: українська, англійська.

Організаційний комітет

ГОЛОВА

Цимбал Петро Васильович, д.ю.н., професор, заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Університету ДФС України.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

Коротун Володимир Іванович, к.е.н., с.н.с., в.о. директора НДІ фіскальної політики Університету ДФС України;

Брехов Сергій Сергійович, к.е.н., заступник директора інституту з наукової роботи – начальник НДЦ проблем оподаткування та фінансового права НДІ фіскальної політики;

Нагорічна Ольга Степанівна, к.пед.н., с.н.с., заступник директора інституту з наукової роботи – начальник НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Білецька Г. М. – завідувач відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів НДІ фіскальної політики, к.ю.н.;

Дейнека В. Ф. – завідувач відділу дослідження загальних питань фіскальної політики НДІ фіскальної політики;

Корень Н. В. – завідувач відділу дослідження прямого оподаткування НДІ фіскальної політики, к.е.н., с.н.с.;

Новицька Н. В. – завідувач відділу дослідження акцизного оподаткування НДІ фіскальної політики, к.е.н.;

Подік І. І. – завідувач відділу розвитку податкового та митного аудиту НДІ фіскальної політики, к.е.н.;

Селезень П. О. – в.о. завідувача відділу дослідження міжнародної податкової конкуренції НДІ фіскальної політики, к.ю.н., с.н.с.;

Федчук С. І. – завідувач відділу дослідження питань фінансової безпеки НДІ фіскальної політики, к.ю.н.


СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ

Ковтунович Наталія Леонідівна – старший науковий співробітник відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів НДІ фіскальної політики

тел.: (067) 287-52-83, 15-62.

e-mail: ndifp_2010@ukr.net.

Бундак Марія Миколаївна – молодший науковий співробітник відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів НДІ фіскальної політики

тел.: (067) 622-01-54, 14-06.

e-mail: ndi.fp.udfsu@gmail.com.

Завантажити інформаційне повідомлення