ІІІ Науково-практичний круглий стіл до Дня науки «Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України»

Мета круглого столу: розробити практичні рекомендації щодо підвищення фіскального потенціалу країни та запропонувати їх для використання Міністерством фінансів України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, відповідними кафедрами та науковими підрозділами університету.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 1. Вітчизняна та світова практика протидії мінімізації сплати податкових та митних платежів.
 2. Механізми протидії розмиванню бази оподаткування та переміщення прибутків у низькоподаткові юрисдикції (анти-БЕПС): сучасні виклики та перспективи імплементації в Україні.
 3. Розвиток підходів до виявлення податкових правопорушень та зловживань з боку платників податків.
 4. Удосконалення державної митної справи в контексті підвищення ефективності протидії мінімізації сплати податкових та митних платежів.
 5. Шляхи реалізації фіскального потенціалу податкової системи та податкове стимулювання бізнесу в умовах подолання негативних наслідків та загроз для економіки, спричинених пандемією COVID-19

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА

Драган Олена – д.ю.н., доцент, проректор з наукової роботи Університету ДФС України, заслужений юрист України.

СПІВГОЛОВА

Коротун Володимир – к.е.н., с.н.с., в.о. директора НДІ фіскальної політики Університету ДФС України.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

Брехов Сергій – к.е.н., заступник директора інституту з наукової роботи – начальник НДЦ проблем оподаткування та фінансового права НДІ фіскальної політики;
Нагорічна Ольга – к.пед.н., с.н.с., заступник директора інституту з наукової роботи – начальник НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Білецька Ганна – завідувач відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів НДІ фіскальної політики, к.ю.н.;
Дейнека Вікторія – завідувач відділу дослідження загальних питань фіскальної політики НДІ фіскальної політики;
Задорожня Ліна – завідувач відділу дослідження міжнародної податкової конкуренції НДІ фіскальної політики, к.е.н.;
Ковтунович Наталія – старший науковий співробітник відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів НДІ фіскальної політики;
Новицька Надія – завідувач відділу дослідження акцизного оподаткування НДІ фіскальної політики, к.е.н.;
Стародуб Дмитро – в.о. завідувача відділу дослідження прямого оподаткування НДІ фіскальної політики, к.ю.н.;
Федчук Світлана – завідувач відділу дослідження питань фінансової безпеки НДІ фіскальної політики, к.ю.н.

СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ:

Ковтунович Наталія,
тел.: (067) 287-52-83, 1562.
e-mail: conference.ndifp@gmail.com.
НДІ фіскальної політики
Університету ДФС України,
вул. Університетська, 31,
м. Ірпінь, Київська обл., 08200.

УМОВИ УЧАСТІ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ:

 1. Термін подання заявок та тез доповідей – до 13 травня 2020 р.
 2. Онлайн-реєстрація за посиланням: https://forms.gle/C1oEL7durpzho6QR8
 3. Робочі мови: українська, англійська.
 4. Форма участі: дистанційна.
 5. Для внесення тез до збірника необхідно відправити їх на електронну адресу оргкомітету: conference.ndifp@gmail.com
 6. Тези доповідей, надіслані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.
 7. Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати. У разі недотримання вимог до оформлення тез оргкомітет залишає за собою право на їхнє відхилення.
 8. За результатами проведення науково-практичного заходу буде сформовано та розміщено на офіційному сайті НДІ фіскальної політики електронне мережеве видання.