ІV науково-практична інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ»

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

  1. Національна безпека України в умовах глобальних викликів.
  2. Сприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур.
  3. Митний контроль та оформлення: шляхи удосконалення.
  4. Актуальні питання організації діяльності митних органів.


УЧАСТЬ У РОБОТІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА:

ПАШКО Павло,
ректор Університету державної фіскальної служби України, д.е.н., професор.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

ДРАГАН Олена,
проректор з наукової роботи Університету державної фіскальної служби України, д.ю.н., доцент;
КОРОТУН Володимир,
в.о. директора НДІ фіскальної політики, к.е.н., с.н.с.;
НАГОРІЧНА Ольга,
заступник директора НДІ фіскальної політики з наукової роботи-начальник НДЦ митної справ, к.пед.н., с.н.с.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Хома В. – завідувач відділу удосконалення протидії митним правопорушенням НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики, к.ю.н., доцент;
Фрадинський О. – завідувач відділу дослідження митних ризиків НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики, к.е.н., доцент, с.н.с.;
Прус Л. – завідувач відділу дослідження митних зобов’язань НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики, к.е.н., доцент;
Капітанець С. – старший науковий співробітник відділу удосконалення протидії митним правопорушенням НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики, к.пед.н., доцент;
Несторишен І. – провідний науковий співробітник відділу дослідження митних ризиків НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики, к.е.н., доцент;
Руда Т. – провідний науковий співробітник відділу дослідження митних зобов’язань НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики, к.е.н., с.н.с.;
Яковенко О. – провідний науковий співробітник відділу удосконалення протидії митним правопорушенням НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики, к.е.н., доцент.

СЕКРЕТАР ОРГКОМІТЕТУ:

КАПІТАНЕЦЬ Світлана – старший науковий співробітник відділу удосконалення протидії митним правопорушенням НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики, к.пед.н., доцент;
тел. 067-39-25-411,
e-mail: customsndifp@gmail.com.

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ

тел.: 067-39-25-411.
e-mail: customsndifp@gmail.com.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Науково-дослідний інститут фіскальної політики
Університету ДФС України,
Науково-дослідний центр митної справи
вул. Тернопільська, 13/3, м. Хмельницький,
Хмельницька обл., 29018.

УМОВИ УЧАСТІ У РОБОТІ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ

Термін подання заявок та тез доповідей – до 31 травня 2020 року.

Робочі мови інтернет-конференції: українська, англійська.

Для внесення тез до збірника матеріалів інтернет-конференції необхідно відправити тези доповіді та заявку на участь на електронну адресу оргкомітету: e-mail: customsndifp@gmail.com

Рукописи тез потрібно ретельно відредагувати. У разі недотримання вимог до оформлення та термінів подання тез оргкомітет залишає за собою право відхилення їх від друку.

За результатами проведення інтернет-конференції буде сформовано та розміщено на офіційному сайті НДІ фіскальної політики електронне мережеве видання.