РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН

Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон: Збірник тез ІІ науково-практичної Інтернет-конференції (м. Хмельницький, 19 травня 2016 року). – Хмельницький: НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики УДФСУ, 2016. – 56 с.

У збірнику представлено доповіді, які були подані на II науково-практичну Інтернет-конференцію «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон». Розміщені у збірнику тези доповідей присвячені висвітленню актуальних питань здійснення митної справи, зокрема: теоретичних та практичних аспектів формування ефективної системи управління митними ризиками; сутності, значення та проблем імплементації системи попереднього інформування в діяльність митних органів з урахуванням міжнародних Рамкових стандартів SAFE ВМО; особливостей аналізу ризиків на етапі попереднього інформування, до прибуття товарів у пункти пропуску; міжнародного досвіду впровадження та використання системи попереднього інформування. 

Матеріали, включені до збірника, можуть бути корисними як для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, так і практиків та фахівців митної справи.

Завантажити збірник в форматі pdf

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *