V науково-практичний інтернет-семінар «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації»

Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України проводить V науково-практичний інтернет-семінар «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації» з метою формування практичних рекомендацій, що могли б бути використанні у практичній діяльності ДФС України, науковій діяльності відповідних кафедр і наукових підрозділів та установ.

Питання для обговорення:

За результатами проведеного науково-практичного заходу буде сформовано та розміщено на офіційному сайті НДІ фіскальної політики електронне мережеве видання.

Організацію роботи інтернет-семінару здійснює організаційний комітет.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

ГОЛОВА:

Коротун Володимир – к.е.н., с.н.с.,
в.о. директора НДІ фіскальної політики Університету ДФС України.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ:

Брехов Сергій – к.е.н., заступник директора інституту з наукової роботи – начальник НДЦ ПО ФП НДІ фіскальної політики;

Нагорічна Ольга – к.пед.н., с.н.с., заступник директора інституту з наукової роботи –начальник НДЦ МС НДІ фіскальної політики.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Білецька Ганна – завідувач відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів НДІ фіскальної політики, к.ю.н.;

Дейнека Вікторія – завідувач відділу дослідження загальних питань фіскальної політики НДІ фіскальної політики;

Задорожня Ліна – завідувач відділу дослідження міжнародної податкової конкуренції НДІ фіскальної політики, к.е.н.;

Ковтунович Наталія – старший науковий співробітник відділу нормативно-правового супроводження діяльності фіскальних органів НДІ фіскальної політики;

Новицька Надія – завідувач відділу дослідження акцизного оподаткування НДІ фіскальної політики, к.е.н.;

Подік Іванна – завідувач відділу розвитку податкового та митного аудиту НДІ фіскальної політики, к.е.н.;

Стародуб Дмитро – в.о. завідувача відділу дослідження прямого оподаткування НДІ фіскальної політики, к.ю.н.;

Федчук Світлана – завідувач відділу дослідження питань фінансової безпеки НДІ фіскальної політики, к.ю.н.

За результатами проведеного науково-практичного заходу буде сформовано та розміщено на офіційному сайті НДІ фіскальної політики електронне мережеве видання.