РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ РАМКОВИХ СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ТА ПОЛЕГШЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ВМО

Розвиток  інституту  уповноваженого  економічного  оператора  в  контексті імплементації  Рамкових  стандартів  безпеки  та  полегшення  міжнародної  торгівлі  ВМО: Збірник  наукових  праць  науково-практичної  Інтернет-конференції  (м.  Хмельницький–м.  Ірпінь, 15  вересня  2016  року).  –  Хмельницький:  НДЦ  митної  справи  НДІ  фіскальної  політики  УДФСУ, 2016. –  60  с.

У  збірнику  представлено  доповіді,  які  були  подані  на  науково-практичну  Інтернетконференцію  «Розвиток  інституту  уповноваженого  економічного  оператора  в  контексті імплементації  Рамкових  стандартів  безпеки  та  полегшення  міжнародної  торгівлі  ВМО». Розміщені  у  збірнику  тези  доповідей  присвячені  висвітленню  актуальних  питань  здійснення митної  справи,  зокрема:  сучасним  аспектам  формування  безпечного  міжнародного  ланцюга постачання,  історичним  передумовам  виникнення  та  розвитку  інституту  УЕО,  міжнародному досвіду  функціонування  інституту  УЕО,  світовій  практиці  та  особливостям  взаємного  визнання статусу  УЕО,  європейському  досвіду  щодо  митних  спрощень  економічним  операторам при  переміщенні  товарів  уповноваженими  товаровідправниками  та  уповноваженими товароотримувачами, а також перспективам удосконалення вітчизняного правового регулювання інституту УЕО в Україні.

Матеріали, включені до збірника, можуть бути корисними як для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, так і практиків та фахівців митної справи.

Завантажити в pdf

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *