ВІДБУЛОСЯ ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ПРОМІЖНОГО ЗВІТУ З ННТР «РОЗБУДОВА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ РИНКУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

15 грудня 2017 року в Науково-дослідному інституті фіскальної політики Університету ДФС України відбулося здавання-приймання проміжного звіту з ННТР «Розбудова комплексної системи протидії тінізації ринку підакцизних товарів України в умовах євроінтеграції», яка виконується на замовлення Департаменту оподаткування юридичних осіб ДФС України (№ державної реєстрації 0117U004361), термін виконання: 01.2017–06.2018.

Перед членами комісії – представниками Департаменту оподаткування юридичних осіб ДФС України виступив керівник ННТР – Коротун В. І., к.е.н., с.н.с., виконуючий обов’язки директора НДІ ФП. У своїй доповіді він зазначив, що актуальність теми зумовлена значною тіньовою складовою ринку підакцизних товарів в України, яка пов’язана з наявністю інституціональних деформацій. Керівник ННТР доповів про основні результати дослідження, які полягають в оцінці обсягів нелегального обігу підакцизних товарів та сучасного стану протидії таким негативним явищам в Україні, визначенні найбільш ефективних відповідних світових практик, а також формуванні комплексу теоретико-практичних пропозицій, реалізація яких дозволить підвищити загальну ефективність державної акцизної політики України за рахунок удосконалення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів.

Завідувач відділу НДІ ФП, відповідальний виконавець ННТР, к.е.н. Новицька Н. В. та м.н.с. Хлєбнікова І. І. представили членам комісії методику оцінки нелегального обігу алкогольних напоїв / тютюнових виробів, яка базується на двох методами: оцінки за реалізацією та експертно-статистичної оцінки та зазначили, що відповідні частки нелегального обігу підакцизних товарів, оцінені за цією методикою склали в середньому протягом 2012–2016 рр. для алкогольних напоїв за першим методом – 36 %, за другим – 34,7 %. Члени комісії  позитивно оцінили результати виконання ННТР.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *