«МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ В МОРСЬКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКУ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ»

Монографія є результатом праці науковців та фахівців з митної справи, об’єднаних спільною метою щодо напрацювання науково обґрунтованих пропозицій з питань здійснення митного контролю та митного оформлення в морських пунктах пропуску

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕХОДЯТЬ У ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Публічне управління та адміністрування операцій з товарами, що переходять у власність держави за порушення митного законодавств [Електронний ресурс] : кол. моногр.; за заг. ред. Прус Л.Р., Попеля С.А. – Хмельницький, 2020 – 408 с. – (Серія «Податкова та митна справа Читати далі …

Електронне наукове періодичне видання «Правові дискусії»

Електронне наукове періодичне видання «Правові дискусії» – це онлайн-платформа для аналізу актуальних проблем правового розвитку суспільства. Перед правовою наукою завжди стоїть завдання визначення пріоритетів розвитку права та вирішення проблемних питань праворозуміння, правореалізації та правозастосування. У рамках загального процесу демократичних перетворень Читати далі …

ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ РЕЗИСТЕНТНОГО СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Для Науково-дослідного інституту фіскальної політики 2020 рік виявився доволі продуктивним на наукові здобутки. Серед іншого, підготовлене авторським колективом дослідників Науково-дослідного центру митної справи НДІФП УДФСУ наукове видання «Cучасні теоретико-практичні аспекти дослідження резистентного соціального капіталу Держмитслужби». Останніми роками проводяться дослідження щодо Читати далі …

Cучасні теоретико-практичні аспекти дослідження резистентного соціального капіталу Держмитслужби

Наукове видання присвячене питанням резистентного соціального капіталу Держмитслужби та структурно складається з п’яти частин. У даній науковій праці розкрито сутність соціального капіталу у контексті інституційного реформування державного управління. Представлено теоретичні аспекти формування соціального капіталу в Україні. Виокремлено та досліджено детермінанти Читати далі …

Удосконалення податкової системи України в контексті викликів та загроз, спричинених поширенням COVID-19

Видання ініційоване колективом НДІ фіскальної політики у відповідь на виклики та загрози, спричинені поширенням COVID-19, та містить узагальнення результатів досліджень авторського колективу щодо вдосконалення податкової системи України. В аналітичній записці визначено пріоритетні напрями інституційних перетворень податкових та митних органів. Вирішено Читати далі …

Вітаємо з Днем юриста!

Сьогодні, 8 жовтня, не просто професійне свято, а день, у який, як засвідчують історичні джерела, було видано «Руську Правду» Ярослава Мудрого. Закон відображає дух часу та розвиток суспільних відносин, а на юристах лежить обов’язок збереження та підтримання цінностей, які визначає Читати далі …

Вітаємо з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

18 вересня 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02 в Університеті державної фіскальної служби України успішно відбувся захист дисертації співробітниці НДІ фіскальної політики Кармаліти Марії Володимирівни на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Правове забезпечення реалізації приватного та публічного Читати далі …

Колектив Університету державної фіскальної служби України з глибоким сумом повідомляє, що на 43 році пішов із життя директор Науково-дослідного інституту фіскальної політики КОРОТУН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Університетська спільнота зазнала непоправної втрати. Володимир Іванович був знаним науковцем та фахівцем податкової справи, високоосвіченою, інтелігентною та щирою людиною. Його внесок у формування наукового колективу, розвиток науки та її інтеграцію з практичною діяльністю є неоціненним. Організаторські здібності, відданість справі, високі Читати далі …