ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ МИТНОГО РЕЖИМУ РЕЕКСПОРТУ

Відповідно до положень ст.4 Митного кодексу України (МКУ) [1] поняття «митний режим» означає комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і Читати далі …

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА ІНОЗЕМНІ АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – це податок, який сплачується з доходу фізичних осіб, отже обсяги сплати даного податку загалом швидко реагують на зміни в економіці, зокрема, на кризові економічні явища. А саме, якщо фізична особа не одержує дохід, Читати далі …

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В АСПЕКТІ МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЄДИНОГО ВНЕСКУ

Яроцька Тетяна Ростиславівна к.е.н., старший науковий співробітник НДІ фіскальної політики Університету ДФС України Законодавство України передбачає спрощену систему оподаткування та звітності для платників єдиного податку (далі – ЄП). Це зумовило появу такої практики, як заміна трудових відносин на залучення фізичних Читати далі …

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ОТГ: ТАКТИКА ЧИ СТРАТЕГІЯ?

Зважаючи на швидкість змін в законодавчому полі держави та стійкі тенденції до зростання кількості об’єднаних адміністративних утворень, важливо приділити достатньо уваги ефективності використання тих додаткових можливостей, що отримують новостворені об’єднані територіальні громади. Існують наступні варіанти: оновлення, реконструкція та створення нових Читати далі …

АКЦИЗНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ КРИЗИ

Держава це складний механізм зі значною кількістю взаємопов’язаних утворень, які, взаємодіючи між собою та із зовнішнім середовищем, формують певну соціально-економічну систему, необхідну для функціонування суспільства. Існує ряд визначень поняття «держава». Одне з них характеризує державу як особливу форму організації суспільства, Читати далі …

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ В АДМІНІСТРУВАННІ ПДВ В ПЕРІОД ВИХОДУ УКРАЇНИ З ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ

Пандемія коронавірусу COVID-19 на сьогодні вплинула на багато сфер суспільного життя. Наслідки її поширення відчувають і державна влада, і великий та малий бізнес, і громадяни більшості країн світу. Подальший успішний розвиток будь-якої країни залежатиме від того, як країна буде реагувати Читати далі …

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПОДОЛАННЯ ЕПІДЕМІЇ

Поширення кризових явищ вимагає запровадження заходів швидкого реагування з метою подолання наслідків пандемії, не допускаючи при цьому погіршення фінансової стабільності та поширення рецесії, водночас потребують застосування компенсатори  підтримки економічного зростання та рівня життя громадян України. Фіскальна політика в період карантину Читати далі …

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК НА СОЛОДКІ БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ

В умовах скорочення податкових надходжень до бюджету внаслідок кризи, зумовленою пандемією коронавірусу, актуальним є пошук додаткових об’єктів оподаткування. До них можна віднести солодкі безалкогольні напої, оподаткування яких є складовою комплексної стратегії ВООЗ з запобіганню неінфекційним захворюванням (далі – НІЗ). Від Читати далі …

НАПРЯМИ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ, СПРИЧИНЕНОЇ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

Упродовж тривалого часу в Україні та світі спостерігається стабільне зростання ринку електронної комерції. Однак, спалах пандемії коронавірусу COVID-19, спричинивши глобальну економічну кризу, у тому числі позначився й на діяльності суб’єктів господарювання у сфері електронної комерції. В умовах, що склалися уряди Читати далі …

ФІСКАЛЬНІ ЗАХОДИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Світова криза, спровокована пандемією COVID-19, стимулювала держави у короткі терміни розробляти пакети фіскальних і монетарних рішень для мінімізації негативних наслідків. Україна є державою, що намагається впроваджувати комплексні та багатосторонні рішення з використанням досвіду розвинених держав. Втім, залишається питання, чи наявні Читати далі …