ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ОСІБ З ВЕЛИКИМИ СТАТКАМИ У КОНТЕКСТІ ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ В УКРАЇНІ

Розуміння того, що за діяльністю будь-якої компанії стоїть фізична особа обумовлює значну суспільну увагу до таких осіб. Їх називають бенефіціарними власниками якщо вони мають або можуть здійснювати вирішальний вплив на прийняття рішень у рамках того чи іншого бізнесу, а також, Читати далі …

ТЛУМАЧЕННЯ PRINCIPAL PURPOSE TEST ЗА БАГАТОСТОРОННЬОЮ КОНВЕНЦІЄЮ MLI

З 01 грудня 2019 року в Україні набула чинності Багатостороння Конвенція про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (далі – Багатостороння конвенція). Одним з ключових положень Багатосторонньої конвенції Читати далі …

ОЦІНКА СХЕМ УНИКНЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ТА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ЗА ДОПОМОГОЮ ОФШОРНИХ СХЕМ

Уникненням від оподаткування за допомогою офшорів та ухилення від сплати податків є одними із найбільших схем по зменшенню державних бюджетів, шляхом переміщення прибутків за кордон до низькоподаткових юрисдикцій. Обсяг офшорних схем складає 120-200 млрд грн, в то й час як Читати далі …

ПРОТИДІЯ РОЗМИВАННЮ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ВИВЕДЕННЮ ПРИБУТКІВ З ПІД ОПОДАТКУВАННЯ

Для протидії розмиванню оподатковуваної бази й виведенням прибутку з-під оподаткування Україна запроваджує кращі світові практики (BEPS). Поняття «розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування» (Base erosion and Profit Shifting – BEPS) стосується стратегій податкового планування, у яких використовують прогалини Читати далі …

ОПОДАТКУВАННЯ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ПРАВИЛАМИ: КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ ATAD II

Зосередимо свою увагу на Директиві ЄС щодо запобігання уникненню оподаткування, яка є частиною загально масштабного пакету заходів щодо протидії уникненню від сплати податків, прийнятого ЄС у межах проекту протидії розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування (т. зв. BEPS). Так, ATAD встановлює мінімальні стандарти для держав-членів ЄС, вимагаючи від них дій щодо зміни свого національного законодавство у межах адміністрування корпоративних податків у певних сферах та у визначені законодавством строки.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СПІЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК ТА ПРОЦЕДУРИ ВЗАЄМНОГО УЗГОДЖЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ

Як визнають експерти ОЕСР та МВФ, «неприйняття мінімальних стандартів, неузгодженість міжнародних стандартів чи неузгоджене тлумачення та імплементація таких міжнародних стандартів (наприклад, пакету заходів ОЕСР та Великої двадцятки щодо протидії БЕПС, міжнародних стандартів щодо податкових договорів та настанов з трансфертного ціноутворення …) можуть істотно збільшити невизначеність в міжнародній податковій системі, особливо стосовно виникнення подвійного оподаткування». Серед іншого, в якості заходів з протидії зростанню такої податкової невизначеності пропонується вдосконалення механізму взаємодії держав, з одного боку, в рамках спільних податкових перевірок як інструменту уникнення податкових спорів та раннього вирішення проблемних питань і, з іншого боку, в рамках процедури взаємного узгодження як ефективного процедурного інструменту вирішення спорів [1, c. 7, 23]. Очевидно, що в даному випадку передбачається наявність взаємозв’язку між спільною податковою перевіркою та процедурою взаємного узгодження. Завданням спільної податкової перевірки у такому випадку є запобігання виходу спірних питань на рівень спору між компетентними органами, який потребуватиме використання потенціалу процедури взаємного узгодження.