СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В АСПЕКТІ МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЄДИНОГО ВНЕСКУ

Яроцька Тетяна Ростиславівна к.е.н., старший науковий співробітник НДІ фіскальної політики Університету ДФС України Законодавство України передбачає спрощену систему оподаткування та звітності для платників єдиного податку (далі – ЄП). Це зумовило появу такої практики, як заміна трудових відносин на залучення фізичних Читати далі …

ВПЛИВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ НА ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

Головний принцип контрольно-перевірочної – вибірковість контролю на основі ризиків у діяльності платників податків, що цілком відповідає міжнародній практиці. Така система дозволяє виявляти ризики, які притаманні економіці України. Формами контролю, що здійснюють податкові органи є надсилання запиту та проведення перевірок. Судова Читати далі …

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ

Завдяки стрімкому розвитку інформаційних технологій і телекомунікаційних систем в Україні запроваджено електронний документообіг, системи електронних платежів та електронної торгівлі,  а для забезпечення ефективної фінансової діяльності фізичних і юридичних осіб використовуються автоматизовані інформаційні системи. Для адміністрування податків контролюючими органами використовується інформаційна Читати далі …

ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ВИЗНАННЯ ШАХРАЙСТВА З ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ОКРЕМИМ ВИДОМ ЗЛОЧИНУ

Останнім часом, надзвичайно актуалізувалися стратегічно важливі, для нормального функціонування української держави, питання удосконалення та «перезапуску» її фіскальної політики. Очевидно, саме з цим пов’язані багаточисельні спроби народних депутатів України змінити не лише податкове, а й національне кримінальне законодавство. Зокрема, у листі Читати далі …

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ

Україна поступово переходить до інформаційного суспільства, що створює глобальний інформаційний простір який забезпечує взаємодію державних органів, зокрема органів державної фіскальної служби з юридичними, фізичними особами тобто платниками податків, зборів та платежів. На державу сьогодні покладено завдання забезпечити належні умови для Читати далі …

ОЦІНКА ЗАХОДІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ СЕРЕД ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ухилення від сплати податків не є новиною для суспільства, це явище можна пояснити людською природою, адже на свідомість платників податків впливають не тільки податкові ставки, які є високими, що призводить до зменшення їхнього доходу, а й не ефективне адміністрування податками. Читати далі …

КОРУПЦІЯ В КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ПРОЯВІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОТИДІЇ

УДК 343.123.12:351.713 (477) 1. Як відомо, і за вітчизняними оцінками, і за міжнародними рейтингами наша держава вважається тотально корумпованою і віднесена до чи не найбільш корумпованих країн у світі. За індексом сприйняття корупції (CPI), розрахованим Transparency International Ukraine (TIU), в 2019 Читати далі …

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ

Податкові правопорушення є серйозною проблемою дефіциту бюджету, зменшення регулювального податкового впливу на економіку і соціальну сферу, певним гальмом на шляху українського європейського вибору. Як вказує І. А. Гуцул, способами протидії ухиленню від сплати податків є: застосування економічно обґрунтованих санкцій за Читати далі …

ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Одним з основних факторів, що негативно впливає на наповнення бюджету фінансовими ресурсами протягом тривалого періоду, залишається таке явище, як ухилення від сплати податкових платежів. Зокрема, розповсюдженою є напівлегальна схема проведення експортних операцій з сільськогосподарською продукцією суб’єктами господарювання, як юридичними так Читати далі …