ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА ІНОЗЕМНІ АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – це податок, який сплачується з доходу фізичних осіб, отже обсяги сплати даного податку загалом швидко реагують на зміни в економіці, зокрема, на кризові економічні явища. А саме, якщо фізична особа не одержує дохід, Читати далі …

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ОТГ: ТАКТИКА ЧИ СТРАТЕГІЯ?

Зважаючи на швидкість змін в законодавчому полі держави та стійкі тенденції до зростання кількості об’єднаних адміністративних утворень, важливо приділити достатньо уваги ефективності використання тих додаткових можливостей, що отримують новостворені об’єднані територіальні громади. Існують наступні варіанти: оновлення, реконструкція та створення нових Читати далі …

АКЦИЗНЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ КРИЗИ

Держава це складний механізм зі значною кількістю взаємопов’язаних утворень, які, взаємодіючи між собою та із зовнішнім середовищем, формують певну соціально-економічну систему, необхідну для функціонування суспільства. Існує ряд визначень поняття «держава». Одне з них характеризує державу як особливу форму організації суспільства, Читати далі …

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ В АДМІНІСТРУВАННІ ПДВ В ПЕРІОД ВИХОДУ УКРАЇНИ З ПАНДЕМІЧНОЇ КРИЗИ

Пандемія коронавірусу COVID-19 на сьогодні вплинула на багато сфер суспільного життя. Наслідки її поширення відчувають і державна влада, і великий та малий бізнес, і громадяни більшості країн світу. Подальший успішний розвиток будь-якої країни залежатиме від того, як країна буде реагувати Читати далі …

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПОДОЛАННЯ ЕПІДЕМІЇ

Поширення кризових явищ вимагає запровадження заходів швидкого реагування з метою подолання наслідків пандемії, не допускаючи при цьому погіршення фінансової стабільності та поширення рецесії, водночас потребують застосування компенсатори  підтримки економічного зростання та рівня життя громадян України. Фіскальна політика в період карантину Читати далі …

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК НА СОЛОДКІ БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ

В умовах скорочення податкових надходжень до бюджету внаслідок кризи, зумовленою пандемією коронавірусу, актуальним є пошук додаткових об’єктів оподаткування. До них можна віднести солодкі безалкогольні напої, оподаткування яких є складовою комплексної стратегії ВООЗ з запобіганню неінфекційним захворюванням (далі – НІЗ). Від Читати далі …

НАПРЯМИ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ, СПРИЧИНЕНОЇ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

Упродовж тривалого часу в Україні та світі спостерігається стабільне зростання ринку електронної комерції. Однак, спалах пандемії коронавірусу COVID-19, спричинивши глобальну економічну кризу, у тому числі позначився й на діяльності суб’єктів господарювання у сфері електронної комерції. В умовах, що склалися уряди Читати далі …

ФІСКАЛЬНІ ЗАХОДИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ

Світова криза, спровокована пандемією COVID-19, стимулювала держави у короткі терміни розробляти пакети фіскальних і монетарних рішень для мінімізації негативних наслідків. Україна є державою, що намагається впроваджувати комплексні та багатосторонні рішення з використанням досвіду розвинених держав. Втім, залишається питання, чи наявні Читати далі …

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ТА СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Досвід подолання криз, з якими стикалася Україна, свідчить, що за рахунок ресурсів аграрної галузі стримується падіння всієї економіки. Агровиробники відносно впевненіше адаптуються до несприятливих умов, в силу особливості основного ресурсу – землі, нееластичного попиту на продукцію, можливості самозабезпечення шляхом ведення Читати далі …

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНОМУ СПАДУ В УМОВАХ ДІЇ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОШИРЕННЯ COVID-19 В УКРАЇНІ

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується різким зниженням економічної, зокрема підприємницької активності через обмеження, спричинені поширенням вірусу Covid-19. Так, введення карантинних заходів, обмеження дій громадян країни, часткове припинення міжнародного сполучення або в окремих випадках повне закриття кордонів призвело до того, Читати далі …