МЕХАНІЗМ СТЯГНЕННЯ ФІСКАЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ ФІНАНСОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

Пандемія Covid-19 стала великим шоком для світової та європейської економіки. Нині немає такої країни, яка би не переживала економічну та фінансову кризу, викликану наслідками уповільнення економічного зростання, пов’язаного з масовим поширенням хвороби. За таких обставин постало питання щодо запровадження дієвих податкових інструментів для пом’якшення наслідків пандемії як для економіки в цілому, так і для бізнесу, який опинився в умовах обмеженості фінансових ресурсів.

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Пандемія COVID-19 спричинила безпрецедентну кризу у сферах здоров’я, економіки та фінансової стабільності [1]. На теперішній час існує значна невизначеність щодо її тривалості й наслідків.
За прогнозами МВФ результатом пандемії буде скорочення глобальної економіки на 3% протягом 2020 році. Тобто криза загрожує навіть більш важкими наслідками, ніж попередня криза 2008-2009 років [2].

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ОПОДАТКУВАННЯ ТЕХНОПАРКІВ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА СТИМУЛЮВАННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ, СПРИЧИНЕНИХ ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСУ COVID-19

Сьогодні, можливо, як ніколи гостро постає питання задіяння податкової системи не лише з фіскальною метою, а й використання її потенціалу як важливого інструмента регулювання й стимулювання соціально-економічних процесів. Після закінчення пандемії, спричиненої поширенням коронавірусу COVID-19, як стверджують експерти й вчені, світ зміниться і ці зміни вплинуть на залучення інвестицій, які стануть менш доступними і це значно підвищить конкуренцію щодо їхнього отримання. Тому надзвичайно актуальним для нашої держави є використання інвестиційних податкових стимулів, яке сприяло швидкому економічному зростанню таких країн, як Республіка Корея, Малайзія, Ірландія, Тайвань, Сінгапур.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ ПОГІРШЕННЯ СИТУАЦІЇ В ЗВ’ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ НОВОЇ КОРОНОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

Поширення нової короновірусної інфекції несе за собою не тільки загрозу здоров’ю нації, а й створює великі економічні перешкоди для розвитку малого і середнього агробізнесу (МСАБ). В умовах оголошення неробочих днів, введення режиму підвищеної готовності і самоізоляції в ряді регіонів, що зумовили зниження споживчого попиту, відсутність умов для нормальної діяльності, зменшення доходів підприємств, представники агробізнесу відчувають значні труднощі. МСАБ є одним з найбільш уразливих секторів економіки в умовах пандемії. Спеціальна програма рефінансування НБУ, поряд з регуляторними послабленнями, може допомогти суб’єктам МСАБ зберегти доступ до банківського кредитування й уникнути неплатоспроможності в умовах скорочення доходів у результаті пандемії. У цьому зв’язку, нами пропонуються на державному рівні прийняття заходів підтримки суб’єктів МСАБ, які найбільше постраждали від пандемії.