ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ МИТНОГО РЕЖИМУ РЕЕКСПОРТУ

Відповідно до положень ст.4 Митного кодексу України (МКУ) [1] поняття «митний режим» означає комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і Читати далі …

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Вступна частина. Складові митного контролю повинні знаходити своє відображення в технологічних схемах здійснення митного контролю й митного оформлення товарів і предметів митними органами. Для організації митного контролю, забезпечення стягнення обов’язкових податків і зборів, ефективної боротьби з контрабандою та порушенням митних Читати далі …

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

Складна епідеміологічна ситуація у світі, спричинена COVID-19 спровокувала суттєві зміни в усіх функціональних сферах. В першу чергу, це матиме негативний вплив на економічну складову кожної держави. Уже сьогодні очевидним є те, що наслідки пандемії будуть незворотними й для вітчизняної економіки. Читати далі …

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОСТ-МИТНОГО АУДИТУ – ЕЛЕМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ В ЧАСТИНІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИДІЇ МІНІМІЗАЦІЇ СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ

Збільшення обсягів переміщення товарів через митний кордон України зумовлює перманентний пошук шляхів більш ефективного провадження митної справи. Важливим кроком в цьому напрямі є розвиток та автоматизація пост-митного аудиту. Митний пост-аудит впроваджено Міжнародною конвенцією про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська Читати далі …

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ МІНІМІЗАЦІЇ СПЛАТИ ПОДАТКІВ: ДОСВІД ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА

Молдован Ельвіра Степанівна, канд. держ. упр., старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр митної справи НДІФП УДФСУ Основним законодавчим актом, котрим сьогодні регулюють суспільно-правові відносини у сфері здійснення оперативно-розшукових повноважень митними органами у Федеративній Республіці Німеччина (далі – ФРН), є Закон про Читати далі …

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Лепеха Марина Олександрівна, ст. викладач кафедри митної справи Університету ДФС України Ревунова Аліна Борисівна, cтудентка групи МСБ-16-2 Університету ДФС України Митна політика є комплексом заходів, які здійснюються з метою забезпечення найбільш ефективного використання інструментів митного контролю та митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Читати далі …

ЗАПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗАДЛЯ ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРІГАННЯМ МАЙНА, ВИЛУЧЕНОГО МИТНИЦЯМИ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Забезпечення належного контролю за збереженням майна на складах, в т.ч. й митниць, потребує ефективної організації процесу здійснення інвентаризації. Її складність проведення обумовлюється:
– наявністю комплексу підготовчо-організаційних дій та складного документального забезпечення;
– необхідністю залучення значних людських ресурсів;
– наявністю великих обсягів різноманітного майна [1, C. 108].