ПРОТИДІЯ МІНІМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В КРАЇНАХ ЄС: УРОК ДЛЯ УКРАЇНИ

На фоні падіння податкових надходжень і невдоволення громадськості низьким рівнем сплати податків після “великої рецесії” 2008-2009 років в країнах ЄС розпочався впроваджуватися План BEPS, який надав дієвий поштовх боротьби з компаніями, які мінімізували податкові надходження через низькоподаткові юрисдикції.  Як приклад,  Читати далі …

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ : ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

УДК 336. 221.(075.8) Сторожук Олександр Володимирович к. е. н., доцент кафедри митної справи В сучасних умовах розвитку світової економіки надзвичайно важливе значення має ефективна, дієва політика. З ухваленням Податкового кодексу України почався новий період розвитку вітчизняної податкової системи, правил, процедур Читати далі …

ПОДАТКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА МІНІМІЗАЦІЮ СПЛАТИ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Сластьоненко Оксана Олександрівна, к.ю.н., доцент, с. н.с.,  доцент кафедри фінансового права Університет ДФС України Костючик Дарина Михайлівна, студентка,  ННІ Права Університет ДФС України На зламі XX та XXI століть відбулися трансформаційні процеси, що вплинули та продовжують впливати на всі сторони Читати далі …

ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЯВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКА МАЄ БУТИ ОПОДАТКОВУВАНОЮ

Романенко Валерій Валерійович молодший науковий співробітник ДУ «ІДНТПІН ім. Г. М. Доброва НАН України» Значні обсяги (понад 45% відносно валового внутрішнього продукту) тіньової економіки в Україні [2] актуалізують науково-практичну проблематику легалізації господарської діяльності у нашій країні. Легітимізація використання податковими органами Читати далі …

СИСТЕМА КОМПЛАЄНС НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВЗАЄМОДІЮ ПІДПРИЄМСТВА З КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ

Будь-яка підприємницька діяльність спрямована на отримання прибутку, тому в процесі підприємницької діяльності основною цільовою функцією підприємства, природно, є максимізація прибутку. Однак, в певні моменти часу така направленість підприємства невідворотно призводить до негативного ефекту. Зокрема – потрапляння в зону ризику щодо Читати далі …

ГАРМОНІЗАЦІЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

Кощук Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник, НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління» В умовах імплементації Угоди про асоціацію з Євросоюзом важливою є оцінка відповідності норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) щодо оподаткування акцизом спирту та алкогольних напоїв Читати далі …

СВІТОВА ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ

Капелюш Анна Анатоліївна, к.е.н., державний експерт, Секретаріат Кабінету Міністрів України Необхідність ефективного функціонування фіскальних органів вже тривалий час викликає особливу зацікавленість не лише у державної влади більшості країн світу, водночас дана проблематика об’єднує велику спільноту науковців та представників приватного сектору. Читати далі …

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВГО КОНТРОЛЮ

Сьогодні суб’єкти господарювання вже звикли до частих змін в законодавстві та навчились адаптуватись до них. Тому до платників податків необхідно застосовувати сучасні й ефективні методи та способи податкового контролю як дієвого інструменту виявлення податкових правопорушень. Саме податковий контроль повинен вирішувати Читати далі …

ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ У ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Масштабне ухилення від сплати податків залишається надзвичайно поширеним явищем в Україні, незважаючи на усі заходи, що вживаються на формальному рівні для протидії даному виду порушень. У цьому контексті досвід розвинених країн, що продемонстрували значні успіхи у боротьбі з ухилення від Читати далі …

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Сіпаренко Тетяна Олександрівна, фінансовий директор ТОВ «Медійна агенція «Паблік Сенсейшн» Для сучасного споживчого ринку характерне перенасичення товарами та послугами. Зростання споживання стимулює виробника збільшувати об’єми виробництва та боротися за платоспроможного споживача. Наразі має місце тенденція до зростання обсягів споживання. Хоча Читати далі …