УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ПОСЛУГАМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ЯК ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Митна служба є частиною економічної системи держави, яка крім виконання традиційних функцій адміністрування в сфері оподаткування та регулювання зовнішньої торгівлі все активніше виступає як соціально-економічний інститут, в якому митна послуга проявляється у вигляді особливої форми державного сервісного обслуговування. Митна послуга, Читати далі …

НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ З ДЕРЕВИНИ

Формування ефективного механізму захисту національних виробників в умовах короновірусної кризи є питанням № 1 сьогодні. Адже умови жорсткої ізоляції країн, закриття кордонів та введення додаткових правил безпеки вимагають реалізації ефективних інструментів нетарифного регулювання в рамках обмежень міжнародних зобов’язань. Особливо це Читати далі …

КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ

Системний характер агресії Російської Федерації та породжені нею виклики національній безпеці України Військова інтервенція Росії до Криму призвела до повної окупації території Автономної Республіки Крим, захоплення на ній адміністративних установ та стратегічних об’єктів, українських військових частин та прикордонних застав з Читати далі …

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ МИТНОГО КОРДОНУ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Вибір оптимального поєднання застосовуваних заходів митного контролю щодо об’єктів та предметів контролю, а також оптимальної структури побудови митних органів та принципів їх розміщення на митній території держави багато в чому служать визначальним фактором ефективності організації митного контролю. Структурність системи забезпечується Читати далі …

КОРОНАВІРУС ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НОВОГО РИНКУ ПРАЦІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

    Світ стрімко змінюється, руйнуючи традиційні уявлення про міжнародну безпеку і форми взаємодії між державами. Інститути багатостороннього співробітництва, на думку фахівців Міжнародного центру політичних досліджень, знаходяться в глибокій кризі. Держави все менше довіряють одна  одній. Нетрадиційні глобальні загрози зростають Читати далі …

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Забезпечення економічної безпеки є найголовнішим завданням будь-якої держави, у т. ч. і України. Закон України «Про національну безпеку України» визначає державну безпеку як захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу, інших життєво важливих національних інтересів від реальних і Читати далі …

УДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОЇ ПРАВОВОЇ БАЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРАХ – ПРІОРИТЕТСИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Історичні передумови забезпечення національної безпеки в економічній та інформаційній сферах виникають водночас із набуттям державної незалежності та становленням загального процесу державотворення в країні, уявленням нею основ власної національної безпеки та необхідності її забезпечення, пріоритетності захисту інтересів країни. В Україні першим Читати далі …

РОЗВИТОК КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ МИТНИХ ЛАБОРАТОРІЙ УКРАЇНИ

Сучасний етап розвитку митної справи в Україні характеризується проведенням масштабної адміністративної реформи. Одним з ключових завдань реформи є запровадження ефективної організаційної структури, що побудована за функціональним принципом, та відновлення управлінської вертикалі Державної митної служби України, що буде спрямована на якісне Читати далі …

ПУБЛІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НОВА ФІЛОСОФІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Державна митна служба України є одним з основних і найдієвіших регуляторів національної економіки. Одночасно через митницю здійснюється зв’язок України з іншими державами, забезпечується комунікація держави і бізнесу. Реальність глобалізованого світу така, що адекватно реагувати на сучасні виклики не може не Читати далі …

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Печенюк Андрій Васильович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи,  страхування та електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет Кожна країна має власні закони, культурні звичаї та усталені норми поведінки. Початок ХХІ сторіччя характеризується стрімким зростанням інформаційного впливу Читати далі …