НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ МИТНОГО КОРДОНУ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Вибір оптимального поєднання застосовуваних заходів митного контролю щодо об’єктів та предметів контролю, а також оптимальної структури побудови митних органів та принципів їх розміщення на митній території держави багато в чому служать визначальним фактором ефективності організації митного контролю. Структурність системи забезпечується Читати далі …

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРИ ВВЕЗЕННІ ТОВАРІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У БЕЗПЕРЕРВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Відповідно до частини 4 статті 260 Митного кодексу України періодична митна декларація (далі – ПМД) може подаватися на регулярне переміщення через митний кордон України товарів однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах протягом не Читати далі …

МЕТОДИКИ TRS І ERM В IT-ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Беззаперечно, спрощення міжнародної торгівлі і лібералізація митного контролю покращує діловий клімат та сприяє економічному зростанню. Україна – не виняток. Тому й розмови про автоматизацію митниці точаться вже не один рік. Колишній голова ДМСУ Максим Нефьодов зазначав: «Немає держав без кордонів Читати далі …

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ СПРОЩЕННЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР

Спрощення митних процедур та приведення їх до найкращих світових стандартів є необхідною умовою конкурентоздатності України у глобальній економічній системі. Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується процесами інтеграції та інтернаціоналізації світової економіки, що приводять до створення цілісної глобальної системи регулювання зовнішньої Читати далі …

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТОВАРІВ, ЩО РЕЕКСПОРТУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ

Відповідно до положень статті 85 Митного кодексу України (далі – МКУ) реекспорт – це митний режим, відповідно до якого товари, що були раніше ввезені на митну територію України або на територію вільної митної зони, вивозяться за межі митної території України без сплати вивізного мита та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) [1].