КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ

Системний характер агресії Російської Федерації та породжені нею виклики національній безпеці України Військова інтервенція Росії до Криму призвела до повної окупації території Автономної Республіки Крим, захоплення на ній адміністративних установ та стратегічних об’єктів, українських військових частин та прикордонних застав з Читати далі …

КОРОНАВІРУС ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НОВОГО РИНКУ ПРАЦІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

    Світ стрімко змінюється, руйнуючи традиційні уявлення про міжнародну безпеку і форми взаємодії між державами. Інститути багатостороннього співробітництва, на думку фахівців Міжнародного центру політичних досліджень, знаходяться в глибокій кризі. Держави все менше довіряють одна  одній. Нетрадиційні глобальні загрози зростають Читати далі …

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Забезпечення економічної безпеки є найголовнішим завданням будь-якої держави, у т. ч. і України. Закон України «Про національну безпеку України» визначає державну безпеку як захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу, інших життєво важливих національних інтересів від реальних і Читати далі …

УДОСКОНАЛЕННЯ ЧИННОЇ ПРАВОВОЇ БАЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРАХ – ПРІОРИТЕТСИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Історичні передумови забезпечення національної безпеки в економічній та інформаційній сферах виникають водночас із набуттям державної незалежності та становленням загального процесу державотворення в країні, уявленням нею основ власної національної безпеки та необхідності її забезпечення, пріоритетності захисту інтересів країни. В Україні першим Читати далі …

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Печенюк Андрій Васильович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи,  страхування та електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет Кожна країна має власні закони, культурні звичаї та усталені норми поведінки. Початок ХХІ сторіччя характеризується стрімким зростанням інформаційного впливу Читати далі …

ПОЛІТИКА ГУМАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Внутрішньодержавні, економічні, політичні, етнічні, релігійні та інші суперечності, а також міждержавні бажання змінити, переглянути наявні кордони, здійснити новий перерозподіл сфер впливу призводять до конфліктів, і сьогодні, в складних умовах, забезпечення національної безпеки України е головним завданням органів влади та громадянського Читати далі …

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Пасічник Юрій Васильович, д-р екон. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Пандемія коронавірусу, яка на початку 2020 р. охопила всі країни світу, висвітлила багато внутрішньо національних проблем, зокрема і продовольчу. Читати далі …

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: ЗАГРОЗИ ПІДПРИЄМНИЦТВУ

Національна економіка країн світу, в тому числі України, стає все більше відкритою і відповідно залежною й уразливою до зовнішніх ризиків та загроз. Будь-який суб’єкт господарювання стає перед викликом глобальних загроз або можливих переваг міжнародної співпраці. При цьому, на жаль, для Читати далі …

РИЗИКИ КОРУПЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ

Питання боротьби з корупцією актуальне в усі часи існування державних інституцій та привертає увагу багатьох дослідників. Для України проблеми запобігання корупції в національній системі державних закупівель продовжують залишатися одним з найактуальніших завдань державного управління. Адже корупція в системі публічних закупівель Читати далі …

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

На сьогодні, тема соціального капіталу для України є відносно новою, проте, дуже нагальною і гострою, оскільки, саме соціальний капітал є одним із показників сформованості суспільства, що безпосередньо виражається через ефективність функціонування громадянських інституцій та визначає напрями його розвитку. Саме соціальний Читати далі …