УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ПОСЛУГАМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ЯК ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Митна служба є частиною економічної системи держави, яка крім виконання традиційних функцій адміністрування в сфері оподаткування та регулювання зовнішньої торгівлі все активніше виступає як соціально-економічний інститут, в якому митна послуга проявляється у вигляді особливої форми державного сервісного обслуговування. Митна послуга, Читати далі …

РОЗВИТОК КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ МИТНИХ ЛАБОРАТОРІЙ УКРАЇНИ

Сучасний етап розвитку митної справи в Україні характеризується проведенням масштабної адміністративної реформи. Одним з ключових завдань реформи є запровадження ефективної організаційної структури, що побудована за функціональним принципом, та відновлення управлінської вертикалі Державної митної служби України, що буде спрямована на якісне Читати далі …

ПУБЛІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НОВА ФІЛОСОФІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Державна митна служба України є одним з основних і найдієвіших регуляторів національної економіки. Одночасно через митницю здійснюється зв’язок України з іншими державами, забезпечується комунікація держави і бізнесу. Реальність глобалізованого світу така, що адекватно реагувати на сучасні виклики не може не Читати далі …

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМИТНОЇ СЛУЖБИ У ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВАХ

Інституту митної служби належить особливе місце в митному праві. Якість державного управління митною справою є маркером ефективності зовнішньоекономічної інтеграції з Європейським Союзом. Здійснення митної реформи у державі кардинальним чином змінило сутність та зміст управлінської діяльності в митних органах, призвело до Читати далі …

СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДМСУ

В умовах модернізаційних перетворень в українському суспільстві зростає науковий інтерес до дослідження питання трансформації органів державної влади, включаючи Державну митну службу України (далі – ДМСУ). Як відомо, міжнародна інтеграція органічно пов’язана із розширенням функцій митних органів як регулятора зовнішніх зв’язків. Читати далі …

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

Удосконалення інформаційного забезпечення полегшує обмін інформацією між структурними підрозділами, спрощує отримання інформації про суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності, дає змогу оперативніше виявляти митні порушення, спростити проведення митного оформлення та митного контролю. Отже, дослідження теоретичних та практичних аспектів інформаційного забезпечення митних органів має Читати далі …

ДО ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ У ФОРМАТІ ОДНІЄЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Сьогодні, коли відбуваються масштабні зміни українського законодавства, питання вдосконалення організації роботи системи митних органів знаходяться в топі рейтингу серед політиків і ЗМІ, експертів і бізнесменів, пересічних громадян та «професійних» активістів. Тому прийняття ЗУ «Про внесення змін до Митного кодексу України Читати далі …

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

Швидкість змін, що відбуваються у всіх сферах суспільного й економічного життя, вказує на необхідність/важливість надійного інформаційного підґрунтя прийняття будь-яких управлінських рішень. Від кількості, якості, релевантності інформації, на основі якої ухвалюються певні рішення, розробляються сценарії розвитку ситуації, здійснюється прогнозування тенденцій змін, Читати далі …

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА, ВИЛУЧЕНОГО МИТНИЦЯМИ В УКРАЇНІ

Попель Сергій Анатолійович, канд. екон. наук, старший науковий співробітник, НДІ фіскальної політики Університету ДФС України У грудні 2019 року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову «Про затвердження Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах та визнання такими, що втратили чинність, Читати далі …

ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ КАНАДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

На сьогодні, в умовах зростання обсягів контрабанди та інших митних правопорушень, виникає потреба вдосконалення сучасних засобів, прийомів і методів, які сприяють більш повному й швидкому виявленню, розкриттю та розслідуванню злочинів. Досліджуючи досвід діяльності зарубіжних митних органів при здійсненні оперативно-розшукових повноважень окремої уваги заслуговує аналіз діяльності Агентства прикордонних служб Канади (далі – Агентство). Вказане Агентство є основним органом, який забезпечує безпеку в сфері митної справи Канади, яке було створено в 2005 році після значної кількості перетворень інших органів, за допомогою реорганізації Агентства митниці і збору доходів. На створення служби було отримано схвалення королеви Великобританії та прийнятий «Закон про агентство прикордонних служб Канади», який був затверджений 11 березня 2005 року [1].