ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Вільне переміщення товарів, робіт, послуг, засобів виробництва, капіталів, робочої сили між країнами в умовах глобальної економіки все частіше стає звичною практикою. Атрибутами успішної інтеграції країни у світовий економічний простір є відкритість її економіки. Якщо економіка країни є закритою або її Читати далі …

Контрольний (ідентифікаційний) знак та марки акцизного податку як приклад контролю за алкогольним, тютюновим та споживчим ринком у Білорусі

Україна як і інші країни стикається з проблемою нелегального обігу тютюнової та іншої продукції, що призводить до значній загрозі для здоров’я громадян та фінансової безпеки в цілому. Лише тільки рівень ринку нелегального тютюну відповідно до даних Kantar Україна у 2019 Читати далі …

РОЛЬ ПОДАТКІВ У РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

В умовах Євроінтеграції перед Україною стоїть потреба у реформуванні економіки та соціальної сфери держави. Досвід розвинених країн показує, що впровадження фіскальної децентралізації сприяє забезпеченню сталого соціально-економічного розвитку територій за рахунок фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування. Відповідно до практики Європейських країн, Читати далі …

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗМЕЖУВАННЯ ВИТРАТ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ АДМІНІСТРУВАННІ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ

Ефективність податкової системи держави виражається у зіставленні податкових надходжень до витрат: чим більше податкових надходжень по відношенню до витрат на їх отримання, тим ефективнішою є податкова система. Принцип ефективності податкової системи на практиці може бути реалізований на основі двох концептуальних Читати далі …

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ІМПОРТУ

В сучасних умовах глобалізації, створення міждержавних угрупувань та функціонування наднаціональних інституцій важливо забезпечити конкурентоздатність власної країни шляхом сприяння розвитку національного виробництва якісної високотехнологічної продукції з наступним стимулюванням її експорту та захисту від недобросовісного імпорту. Сьогодні у світі посилюються протекціоністські настрої, Читати далі …

ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У НЕДЕРЖАВНОМУ ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ

З 1 січня 2004 року діяльність з недержавного пенсійного забезпечення в Україні здійснюють такі фінансові установи як недержавні пенсійні фонди, банки та страхові компанії. При аналізі перспектив розвитку цієї діяльності в Україні слід враховувати реальні витрати та доходи, які можуть Читати далі …

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Зміни в структурі суспільної свідомості українського суспільства мають тісний взаємозв’язок з суттєвими змінами в економічному організмі і знаходять прояв конкретним ставленням суспільства до податків та системи їх стягнення, через економічну свідомість, ментальні особливості, які в свою чергу формують податкову культуру Читати далі …

ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

Одним із найвпливовіших та необхідних важелів державного впливу на економіку країни є податки, завдяки їм акумулюються кошти бюджетів на місцевому та державному рівні для здійснення покладених на неї функції та завдань. Через постійної кардинальної зміни економічних та соціальних основ господарювання Читати далі …

СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ТОВАРАМИ, ЩО ВИЛУЧАЮТЬСЯ ЧИ ПРИЙМАЮТЬСЯ НА ЗБЕРІГАННЯ МИТНИЦЯМИ

Комплексний аналіз законодавства щодо тимчасового вилучення товарів, транспортних засобів і документів як процесуальної дії у справах про порушення МП, обліку і зберігання такого майна [1-9] дає підстави стверджувати про достатнє законодавче регулювання цього питання та існування окремих проблем із практичною Читати далі …

Фінансовий механізм соціального страхування

Згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» соціальне страхування – це система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення, страхові виплати та надання соціальних послуг застрахованим особам за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. В умовах ринкової економіки Читати далі …