АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА РИНКОМ СПИРТУ ТА АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ

Використання режиму державної монополії на виробництво та реалізацію спирту призвело до занепаду галузі та збільшення нелегального обігу алкогольної продукції в Україні. У відповідь на такі виклики уряд ухвалив Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва Читати далі …

МОДЕРНІЗАЦІЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЯМ

Спрощена система оподаткування є дієвим стимулюючим інструментом розвитку малого та мікро-підприємництва, початковим етапом реалізації стартап-ідей для середнього бізнесу. Подібні інструменти присутні у більшості розвинених країн. Спрощена система оподаткування (ССО), обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва була запроваджена Указом Президента Читати далі …

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПІЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК В УКРАЇНІ

Швидка зміна умов ведення бізнесу, його структурування, а також складні випадки шахрайства, пов’язані зокрема і зі схемами з ПДВ, зумовили і трансформацію взаємної допомоги податкових служб, яка у ряді держав не обмежується обміном інформації, а включає й інші форми взаємодії, Читати далі …

ЗМІШАНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ НЕРЕЗИДЕНТІВ НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ ТА АВСТРІЇ

В багатьох державах світу існують форми суб’єктів господарювання, які визначаються як фіскально-прозорі для цілей оподаткування (наприклад, партнерства, трасти тощо). Такі організаційно-правові форми (далі – ОПФ) не оподатковуються на рівні самого цього суб’єкта господарювання, натомість його учасники (партнери) сплачують податок на Читати далі …

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ КОНТАКТНИХ ЦЕНТРІВ ДЛЯ РОБОТИ З ПОДАТКОВИМИ БОРЖНИКАМИ

В процесі розробки та реалізації дієвих заходів, спрямованих на управління податковим боргом ідентифікація ризиків непогашення податкової заборгованості може дати змогу сегментувати боржників на групи, щоб визначити, на яких з них потрібно зосередитися першочергово, щоб забезпечити погашення податкового боргу. Це означає, Читати далі …

ОПОДАТКУВАННЯ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Фінансовою основою функціонування держави є податки, адже саме вони забезпечують більшу частину доходів бюджетів, мобілізуючи грошові ресурси для фінансування державних видатків. Невідповідність податкових надходжень до бюджетів фінансовим потребам держави загострює проблему підвищення ефективності адміністрування податків і зборів, вирішення якої потребує Читати далі …

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІМТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Економіка будь-якої країни не може існувати без досконалої системи оподаткування. Податки є основним джерелом наповнення бюджету країни. У зв’язку з постійними змінами в податковому законодавстві доцільним є дослідження впливу цих змін на економіку країни з метою оцінки їх ефективності. Вагоме Читати далі …

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ

Дослідження Київського міжнародного інституту соціології в рамках проекту SHADOW, який фінансується Європейською комісією за програмою HORIZON 2020 (GA no. 778188) щодо оцінки розмірів тіньової економіки в Україні, яке проводилося у 2019 році свідчать про рівень тіньової економіки в Україні у Читати далі …

ОСОБЛИВОСТІ СПРАВЛЯНННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

Особливості справлянння митних платежів на сучасному етапі розвитку митного законодавства. Актуальність теми обумовлена тим що, захист економічних інтересів держави історично є важливою ознакою держави та однією з умов її існування. Особливе місце в цій сфері займає питання регулювання сплати митних Читати далі …

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Адміністрування податків – це практичне втілення управлінсько-розпорядчого процесу, реалізація механізму управління податковими відносинами, що орієнтовано на досягнення конкретних результатів. Виходячи з того, що основними функціями податків є фіскальна та регулювальна, податкове адміністрування має за мету повноцінне виконання вказаних функцій. Податкове Читати далі …