ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ МІЖ ОРГАНАМИ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПЛАТНИКОМ ПОДАТКІВ

Досудовий порядок врегулювання спорів між органами податкової служби та платниками податків є однією із альтернативних форм захисту прав і законних інтересів осіб. Відповідно до норм Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі по тексту – ПК України) процедура адміністративного оскарження вважається досудовим Читати далі …

РИЗИК-КАТЕГОРІЮВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

З метою забезпечення митної безпеки країни, підвищення ефективності діяльності митної служби та оптимального використання її ресурсів на сьогодні досить широко застосовується суб’єктно-орієнтований підхід до категоріювання учасників ЗЕД при переміщенні ними товарів через митний кордон. Сутність цього підходу полягає у віднесенні Читати далі …

ВИДИ ПОКАРАНЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ТА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ

Однією з головних умов економічного розвитку України є поступова, продумана та ефективна боротьба із злочинами у фіскальній сфері. Адже загальновідомим є той факт, що наша держава кожного року недоотримує мільйони гривень у державний бюджет через ухилення від сплати податків та Читати далі …

ТЕНДЕНЦІЇ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У ФІСКАЛЬНІЙ СФЕРІ : ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Розвиток соціально-економічних структур завжди характеризується наявністю протиріч між економічними інтересами особи, суспільства та держави, а також інших держав, але в умовах трансформаційних процесів такі протиріччя набувають особливої гостроти. В останній час в країні активно обговорюються питання про створення нового спеціального Читати далі …

ПРОТИДІЯ ПОРУШЕННЯМ У МИТНІЙ СФЕРІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ

На сучасному етапі економічного розвитку для України надзвичайно актуальним питанням є вжиття заходів щодо забезпечення сприятливих умов для вільного переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон держави. Зазначене вище сприяє не лише розвитку міжнародних економічних відносин України з іншими Читати далі …

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

Історія розшукової діяльності, як окремого виду, яка включає в себе розвідувальний та конспіративний характер, зародився ще в стародавні часи. Так, давньокитайський філософ, послідовник Конфуція Сунь-цзи в своїх трактатах виділяв п’ять видів шпигунів: шпигунів місцевих, шпигунів внутрішніх, шпигунів зворотних, шпигунів смерті Читати далі …

ПІДХОДИ ДО ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Аналіз стану боротьби з порушеннями митних правил свідчить, що незважаючи на комплекс здійснених організаційно-практичних заходів, пов’язані з незаконним переміщенням товарів та транспортних засобів  процеси набувають більш організованих форм, завдають значної шкоди економіці України, суттєво впливають на криміногенну ситуацію в державі. Читати далі …

ОПЕРАТИВНО РОЗШУКОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС

Сучасний стан митної безпеки України характеризується низкою загроз, про що свідчать експертні дані: щорічні обсяги контрабанди товарів широкого вжитку в нашій державі становлять щонайменше 150 млрд. грн.; а також статистичні дані ДФС України, відповідно до котрих вартість вилучених митними органами Читати далі …

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ПРОЦЕДУР ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Нині податкові спори виступають найбільш чисельною категорією справ, що розглядаються українськими судами. Водночас їх ефективність є досить низькою. Так, за даними Державної податкової служби України [1] станом на кінець 2019 року лише 57,4 % податкових спорів вирішено на користь контролюючого Читати далі …

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРІВ ТА ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДО НИХ

У Євразійському економічному союзі (далі – Союз) почала впроваджуватись інтегрована інформаційна система, що дозволить приєднання до загального процесу обміну даними між митними органами країн Союзу в тому числі й про тимчасово ввезені морських контейнерів та додаткового обладнання до них. З Читати далі …