Розпочала роботу ІV науково-практична інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ»

Захід передбачає роботу за 4 напрямами: Національна безпека України в умовах глобальних викликів. Сприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур. Митний контроль та оформлення: шляхи удосконалення. Актуальні питання організації діяльності митних органів. Робота інтернет конференції триватиме до 31 травня Читати далі …

Розпочав роботу ІІІ Науково-практичний круглий стіл до Дня науки «Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України»

Мета круглого столу: розробити практичні рекомендації щодо підвищення фіскального потенціалу країни та запропонувати їх для використання Міністерством фінансів України та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, відповідними кафедрами та науковими підрозділами Читати далі …

Розпочав роботу V науково-практичний інтернет-семінар «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації»

Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України проводить V науково-практичний інтернет-семінар «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації» з метою формування практичних рекомендацій, що могли б бути використанні у практичній діяльності ДФС України, науковій діяльності відповідних кафедр і наукових Читати далі …

Працівники інституту взяли участь у роботі Податкового конгресу

Працівники інституту взяли участь у роботі Подоткового конгресу
«Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки», який проводився Університетом державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ) спільно із Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною податковою службою України, Державною митною службою України та міжнародними організаціями.

ПРОВЕДЕНО ІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРОТИДІЯ МІНІМІЗАЦІЇ СПЛАТИ ПОДАТКІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ»

16 травня 2019 р. НДІ фіскальної політики було проведено ІІ науково-практичний круглий стіл «Протидія мінімізації сплати податків: світовий досвід та практика України» присвячений Дню науки. У заході взяли участь співробітники НДІ фіскальної політики, представники Державної фіскальної служби України та бізнесу. Читати далі …

Конференція «Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС»

27 лютого 2019 р. відбулася Міжнародна наукова конференція «Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС», організаторами якої були Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України» та НДІ фіскальної політики УДФС України. На заході виступали визначні науковці, зокрема: академік НАН України Геєць Читати далі …

ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАР «ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ»

Розпочав роботу ІІІ науково-практичному інтернет-семінар «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації»
Мета науково-комунікативного заходу: розробити практичні рекомендації щодо розвитку фіскальної політики в умовах макроекономічної стабілізації та запропонувати їх для використання у практичній діяльності ДФС України, науковій діяльності відповідних кафедр і наукових підрозділів Університету ДФС України.

ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

В контексті виконання ННТР «Вдосконалення контролю правильності визначення митної вартості транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України», яка виконується протягом 2018 року, 28 травня – 11 червня 2018 року було проведено науково-практичну інтернет-конференцію на тему «Актуальні проблеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон України».

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ»

18-30 травня 2018 року Науково-дослідним центром митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України проведено ІІ науково-практичну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі».

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ»

Розпочала роботу Науково-практична інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ». Робота конференції триватиме з 28 травня по 11 червня 2018 р.