Університету державної податкової служби 100 років!

Вітаємо всіх науково-педагогічних, наукових працівників, студентів, курсантів, аспірантів, докторантів та всіх випускників усіх років із ювілеєм нашої Alma Mater. За період із дня створення заклад пройшов тернистий шлях, та натепер являться одним із лідерів вищої освіти нашої держав. Щиро сподіваємося Читати далі …

Представники Інституту взяли участь у форумі «Bussines Forum. Бізнес поряд»

30 червня, за сприяння Ірпінської агенції розвитку відбувся великий бізнес-форум у якому взяли участь представники НДІ фіскальної політики. Захід проводився з метою об’єднання експертного та бізнес-середовища, надання рекомендацій для розвитку підприємництва, а також сприяння розвитку малого і середнього бізнесу регіону. Читати далі …

Відбулися збори трудового колективу НДІ фіскальної політики

17.06.2021 року відбулися збори трудового колективу НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, на яких працівниками Інституту обрано новий склад вченої ради Інституту. Вчена рада інституту є виборним представницьким колегіальним органом, що забезпечує принцип самоврядування в інституті в межах Читати далі …

Роботу НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України за 2020 рік оцінено позитивно !!!

Науково-дослідним інститутом фіскальної політики упродовж 2020 року на замовлення ДФС, ДПС та ДМС України виконано 14 наукових (науково-технічних) робіт. У контексті досліджуваної тематики опубліковано понад 300 наукових праць, створено 39 од. науково-технічної продукції. Загалом  протягом 2016–2020 років Науково-дослідним інститутом фіскальної Читати далі …

Закладаємо основи майбутніх наукових здобутків

Умовою  вагомих наукових результатів є чітке планування роботи, тож 03 червня 2021 р. проректор з наукової роботи Драган О.В. з керівництвом НДІ фіскальної політики, керівниками наукових (науково-технічних) тем окреслили основні напрями діяльності підрозділу з урахуванням сучасних завдань суспільних викликів Учасники Читати далі …

Вітаємо головного наукового співробітника НДІ фіскальної політики, д.ю.н, доцента Кармаліту Марію Володимирівну із призначенням стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Відповідно до постанови президії Комітету з державних премій України в галузі науки та техніки від 29 квітня 2021 р. № 1 «Про призначення стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених» Кармаліті Марії Володимирівні призначено щомісячну стипендію Кабінету Читати далі …

«МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ В МОРСЬКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКУ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ»

Монографія є результатом праці науковців та фахівців з митної справи, об’єднаних спільною метою щодо напрацювання науково обґрунтованих пропозицій з питань здійснення митного контролю та митного оформлення в морських пунктах пропуску

Електронне наукове періодичне видання «Правові дискусії»

Електронне наукове періодичне видання «Правові дискусії» – це онлайн-платформа для аналізу актуальних проблем правового розвитку суспільства. Перед правовою наукою завжди стоїть завдання визначення пріоритетів розвитку права та вирішення проблемних питань праворозуміння, правореалізації та правозастосування. У рамках загального процесу демократичних перетворень Читати далі …

ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РОЗВИТКУ РЕЗИСТЕНТНОГО СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Для Науково-дослідного інституту фіскальної політики 2020 рік виявився доволі продуктивним на наукові здобутки. Серед іншого, підготовлене авторським колективом дослідників Науково-дослідного центру митної справи НДІФП УДФСУ наукове видання «Cучасні теоретико-практичні аспекти дослідження резистентного соціального капіталу Держмитслужби». Останніми роками проводяться дослідження щодо Читати далі …