Наукове видання «Податкове регулювання ринку тютюнових виробів в умовах його трансформації»

У виданні розкрито виклики у сфері справляння акцизу з тютюнових виробів та нікотиновмісної продукції, зумовлені розвитком їх ринку. Поглибленотеоретичні засади акцизного оподаткування тютюнових виробів для нагрівання й електронних сигарет в контексті досягнення фіскальних та регулятивних цілей. Охарактеризовано види та узагальнено Читати далі …

Адміністративно-правові засади вдосконалення діяльності інституції внутрішньої безпеки органів ДФС

Адміністративно-правові засади вдосконалення діяльності інституції внутрішньої безпеки органів ДФС: наукове видання / за заг. ред. С. І. Федчук. Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2019. 126 с. У виданні розкрито правовий статус Головного управління внутрішньої безпеки як самостійного структурного підрозділу Державної фіскальної служби України та оперативного Читати далі …

Огляд світового досвіду запровадження інституту медіації в податкові правовідносини

У публікації розглянуто медіацію як ефективний спосіб альтернативного вирішення податкових спорів. Звернено особливу увагу на процедуру та механізм застосування податкової медіації у таких країнах, як США, Бельгія, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Канада та Польща, оскільки в них вона запроваджена давно та має усталені традиції.

Modernization of the Control System for Production and Turnover of Tobacco Products

У науковому виданні узагальнено вимоги Директиви 2014/40/ЄС (TPD) та Протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну щодо систем виявлення та відстеження тютюнових виробів. Проаналізовано структуру нелегального обігу на ринку тютюнових виробів України та визначено для яких його сегментів система виявлення та відстеження є ефективним механізмом протидії. Систематизовано світовий досвід функціонування систем виявлення та відстеження марок акцизного податку та тютюнових виробів, а також з’ясовано основні переваги та недоліки систем кожного типу. Обґрунтовано необхідність запровадження в Україні системи виявлення та відстеження саме продукції, що дозволить відстежувати весь спектр підакцизної продукції, у тому числу призначену для міждержавного обігу (експорту, Duty Free). Запропоновано концептуальні підходи до створення та запровадження електронної системи контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів в Україні.

Модернізація системи контролю за обігом тютюнових виробів

У роботі систематизовано міжнародний досвід функціонування систем виявлення та відстеження марок акцизного податку та тютюнових виробів, а саме щодо впливу їх запровадження на ринок та податкові надходження. Визначено аргументи щодо доцільності застосування, функціонал, вартість запровадження, механізм фінансування витрат, стейкхолдерів тощо. Проведено класифікацію технологічних рішень щодо виявлення та відстеження за критеріями відстеження марки акцизного податку та продукції. Запропоновано концептуальні підходи до створення та запровадження електронної системи контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів в Україні.

«ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ УМОВ КОНТРОЛЬОВАНИХ ОПЕРАЦІЙ З ВИРОБНИЦТВА НА ЗАМОВЛЕННЯ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ»

Авторським колективом НДІ фіскальної політики за сприяння Федерації роботодавців України підготовлено нове наукове видання, яке висвітлює одне з важливих питань контролю за трансфертним ціноутворенням – встановлення відповідності умов контрольованих операцій з виробництва на замовлення принципу “витягнутої руки” .  Видання призначене для Читати далі …

DIALECTICS OF THE REFORM OF THE EXCICE TAXATION OF TOBACCO PRODUCTS IN UKRAINE: EUROINTEGRATION ASPECT

У праці висвітлено наукові підході до трансформації акцизного оподаткування тютюнових виробів з метою досягнення цілей фіскальної консолідації та виконання вимог Угоди про асоціацію з ЄС, виявлені тенденції розвитку механізмів оподаткування акцизами тютюнових виробів у країнах ЄС у контексті нових викликів Читати далі …

Податкова політика держави

У виданні розкриті теоретичні і практичні підходи до формування та реалізації податкової політики держави. Висвітлено авторський погляд на сутність податкової політики, джерела її походження, принципи формування та критерії оцінювання. Крім того, охарактеризовано типологію податкової політики та розглянуто цикл політики. У Читати далі …

ДІАЛЕКТИКА РЕФОРМУВАННЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

НДІ фіскальної політики підготовлено брошуру на тему «Діалектика реформування акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні: євроінтеграційний аспект». До авторського колективу ввійшли Коротун Володимир, Новицька Надія, Кощук Тетяна, Хлєбнікова Інна.

Видання присвячене висвітленню наукових підходів до трансформації акцизного оподаткування тютюнових виробів з метою досягнення цілей фіскальної консолідації та виконання вимог Угоди про асоціацію з ЄС. У роботі проаналізовано тенденції розвитку механізмів оподаткування акцизами тютюнових виробів у країнах ЄС у контексті нових викликів і загроз, звернено особливу увагу на практиках підвищення рівня оподаткування цих підакцизних товарів в окремих країнах ЄС. Виявлено проблеми в реалізації фіскального та регулятивного потенціалу акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні. Обґрунтовано напрями реформування акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні з урахуванням вимог директив ЄС та європейського досвіду.

ПРОТИДІЯ НЕЛЕГАЛЬНОМУ ОБІГУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА ОЕСР

В публікації представлено дослідження кращих практик протидії нелегальному обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів тазагальних тенденцій наглядової діяльності на ринку таких товарів у країнах ЄС та ОЕСР. Визначено особливості застосування окремих інструментів реалізації державного контролюючого впливу на ринку підакцизних товарів. Розглянуто ефективність функціонування новітніх інноваційних інструментів захисту бази оподаткування у країнах ЄС, зокрема результати впровадження у практику фіскального адміністрування системи EMCS. Розкрито особливості організаційного забезпечення контролю за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів у країнах ЄС та ОЕСР.