СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДЕРЖАВНІЙ МИТНІЙ СПРАВІ УКРАЇНИ

У науковому виданні всебічно проаналізовано теоретичні та практичні засади функціонування системи управління митними ризиками в Україні та окреслено подальші напрямки її застосування. Досліджено особливості еволюції системи управління ризиками в Україні та узагальнено світовий досвід її використання митними адміністраціями. Окремо розглянуто проблемні питання функціонування регіонального митного ризик-менеджменту.

Актуальні питання запобігання і протидії незаконному обігу тютюнових виробів

Для Науково-дослідного інституту фіскальної політики 2019 рік виявився доволі плідним на наукові здобутки. Серед іншого, побачила світ монографія «Актуальні питання запобігання і протидії незаконному обігу тютюнових виробів», підготовлена авторським колективом дослідників Науково-дослідного центру митної справи НДІФП УДФСУ.
Монографія присвячена питанням запобігання та протидії незаконному обігу тютюнових виробів, конкретизує напрями удосконалення досліджуваної проблеми та містить практичні рекомендації щодо їх реалізації, розкриває науково-теоретичні та практичні підходи до запобігання та протидії незаконному обігу тютюнових виробів в Україні.

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК: НОВАЦІЇ РЕФОРМ ТА ЇХ НАСЛІДКИ

Шановні друзі, раді поділитися гарною новиною – вийшла друком монографія «Податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок: новації реформ та їх наслідки»

ПРОТИДІЯ АГРЕСИВНОМУ ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННЮ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

У монографії досліджено теоретичні основи протидії агресивному податковому плануванню як особливому виду мінімізації податків, а також встановлено особливості ідентифікації схем агресивного податкового планування. Визначено загальні світові тенденції протидії використанню схем мінімізації податків цього виду, значну увагу звернено на План дій BEPS та особливості імплементації механізмів протидії агресивному плануванню у країнах, що розвиваються.

Актуальні проблеми удосконалення системи протидії митним правопорушенням

Монографія присвячена питанням функціонування системи протидії митним правопорушенням, конкретизує напрями удосконалення даної системи та містить практичні рекомендації щодо їх реалізації, розкриває наукові та практичні підходи до посилення ролі ДФС України у процесі протидії митним правопорушенням. Матеріали, включені до монографії, можуть бути корисними як Читати далі …

УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ РИЗИКАМИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

 Монографія є результатом наукових досліджень в межах виконання Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт ДФС України протягом 2016-2018 років. У виданні всебічно проаналізовано теоретичні засади функціонування системи управління митними ризиками та можливість надання подальших спрощень митних процедур шляхом використання ризикоорієнтованих інструментів митного Читати далі …

МИТНА ВАРТІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Монографія є результатом наукових досліджень в межах виконання Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт ДФС України на 2018 рік. У виданні всебічно проаналізовано основні аспекти здійснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi транспортних засобiв при ввезеннi їх на митну територiю України Читати далі …

ЗАПОБІГАННЯ МИТНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ: ОХОРОНА І ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА МИТНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ

У виданні всебічно проаналізовано основні аспекти функціонування інституту запобігання митним правопорушенням в Україні на прикладі охорони та захисту прав інтелектуальної власності на митному кордоні України, а також напрями його реформування; окреслено основні проблемні моменти визначення, контролю та запобігання митним правопорушенням прав інтелектуальної власності на основі аналізу статистичної інформації із урахуванням міжнародного досвіду в сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності; проаналізовано нормативно-правову базу регулювання захисту прав об’єктів інтелектуальної власності; розроблено пропозиції щодо вдосконалення діяльності митних органів на основі їх взаємодії з іншими органами державної влади у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСУ БЕЗПЕКИ ТА СПРОЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

У виданні всебічно проаналізовано організаційно-економічні передумови виникнення інституту УЕО; охарактеризовано міжнародні підходи та рекомендації щодо функціонування інституту УЕО; досліджено та узагальнено європейський досвід функціонування інституту УЕО; визначено особливості взаємного визнання статусу УЕО митними адміністраціями різних країн; проаналізовано нормативно-правову базу регулювання УЕО; окреслено основні проблеми та перспективи впровадження інституту УЕО в Україні; розроблено пропозиції щодо вдосконалення інституту УЕО та механізму його реалізації відповідно до Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО.