РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДНЬОГО ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН

У збірнику представлено доповіді, які були подані на II науково-практичну Інтернет-конференцію «Розробка механізму аналізу ризиків в контексті впровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон». Розміщені у збірнику тези доповідей присвячені висвітленню актуальних питань здійснення митної справи, зокрема: теоретичних та практичних аспектів формування ефективної системи управління митними ризиками; сутності, значення та проблем імплементації системи попереднього інформування в діяльність митних органів з урахуванням міжнародних Рамкових стандартів SAFE ВМО; особливостей аналізу ризиків на етапі попереднього інформування, до прибуття товарів у пункти пропуску; міжнародного досвіду впровадження та використання системи попереднього інформування.