ВІДБУВСЯ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР “ТЛУМАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДОГОВІРНИХ НОРМ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА”

30 листопада 2016 р. за ініціативи НДІ фіскальної політики Університету ДФС України відбувся науково-методологічний семінар “Тлумачення та застосування договірних норм у сфері оподаткування: світовий досвід та Україна”.

Захід було проведено в рамках виконання науково-дослідних робіт “Тлумачення норм договорів про уникнення подвійного оподаткування в світлі модельних актів ОЕСР: світовий досвід та Україна” та “Інститут бенефіціарного власника в Україні та можливі напрями його вдосконалення в контексті світового досвіду”.

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ «РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ».

28 жовтня 2016 року в межах науково-дослідної роботи «Зарубіжний досвід матеріального і соціального забезпечення працівників державних органів та перспективи його впровадження в роботу фіскальної служби» відбулося засідання науково-практичного круглого столу «Реформування системи матеріального стимулювання та соціального забезпечення державних службовців».

Круглий стіл було проведено з метою узагальнення теоретико-правових засад та розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення матеріального та соціального забезпечення працівників у системі державних органів.

У ході роботи науково-практичного заходу учасники досягли згоди щодо актуальності вивчення передового досвіду країн, економічні та соціально-політичні характеристики яких наближені до показників України. З урахуванням усіх дискусійних моментів було запропоновано перспективні напрями вдосконалення вітчизняної системи матеріального та соціального забезпечення держслужбовців, що передбачають упровадження сучасних інструментів мотивації співробітників та покращання їх матеріально-побутового забезпечення.

За матеріалами роботи круглого столу формується електронний збірник наукових тез, який буде розміщено на сайті НДІ фіскальної політики.