ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Збірник містить матеріали VIII науково-практичної інтернет-конференції«Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції», яка проходила 1–15 грудня 2016 року.

У збірнику висвітлено концептуальні засади фіскальної політики держави та її механізми, розкрито роль фіскальної політики в євроінтеграційних процесах України, розглянуто податкову систему України в умовах децентралізації, проаналізовано бюджетну систему та стратегію її трансформації, досліджено проблеми та перспективи вдосконалення фіскального адміністрування в Україні у контексті євроінтеграції, а також приділено увагу митним аспектам зближення України та Європейського Союзу.

«ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

Підведено підсумки роботи VIII науково-практичної інтернет-конференції «Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції», що тривала з 1 до 15 грудня 2016 року.

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ НАУКОВО-КОМУНІКАТИВНИХ ЗАХОДІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

У збірник увійшли матеріали таких заходів: науково-практичного круглого столу «Актуальні питання вдосконалення системи управління корупційними ризиками в органах ДФС України», 13 вересня 2016 року; науково-практичного круглого столу «Реформування системи матеріального стимулювання та соціального забезпечення державних службовців», 28 жовтня 2016 року; науково-методологічного семінару «Тлумачення та застосування договірних норм у сфері оподаткування: світовий досвід та Україна», 30 листопада 2016 року, що проводилися у межах виконання планових науково-дослідних робіт.