ЗБІРНИК ТЕЗ «ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОХОРОНИ КОРДОНУ»

У збірнику представлено доповіді, які були подані на інтернет-конференцію «Теоретичні та практичні аспекти застосування технічних систем митного контролю та охорони кордону», що відбулась 18 травня 2017 року.

Розміщені у збірнику тези доповідей присвячені висвітленню актуальних питань застосування технічних систем митного контролю та охорони кордону, зокрема: розгляду міжнародного досвіду застосування технічних засобів/систем при здійсненні митного та прикордонного контролю; аналізу нормативного, інформаційного та методичного забезпечення застосування технічних засобів/систем при здійсненні митного контролю та охороні кордону; визначенню ефективності застосування технічних засобів/систем митного контролю та охорони кордону тощо.

Збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності»

Став доступний для скачування збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності»

Збірник містить матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності», яка проходила 12−19 травня 2017 р. на базі Науково-дослідного центру митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС України.

МІЖНАРОДНА ТА МІЖГАЛУЗЕВА СПІВПРАЦЯ – СПІЛЬНІ ПОШУКИ ЕФЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

31 травня 2017 року Хома Валерій Олександрович, провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру митної справи НДІФП Університету державної фіскальної служби України, взяв участь у якості експерта у науково-практичному семінарі «Посилення реалізації Роттердамської конвенції в Україні та створення потужностей по боротьбі з незаконним обігом хімічних речовин», проведеного в рамках проекту Спеціальної Програми з довкілля ООН (ЮНЕП), що відбувся в Орхуському центрі (Міністерство екології та природних ресурсів України, м. Київ).

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ІНТЕРНЕТ-СЕМІНАРУ ДО ДНЯ НАУКИ «ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ»

З 22 по 31 травня 2017 року Науково-дослідним інститутом фіскальної політики проводився ІІ науково-практичний інтернет-семінар до Дня науки «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації».

Мета проведення інтернет-семінару – актуалізація проблемних питань у сфері фіскальної політики, а саме щодо:

– концептуальних засад фіскальної політики в умовах євроінтеграції;

– проблем та перспектив удосконалення системи адміністрування податків і зборів в Україні;

– стану та тенденцій запобігання корупції у фіскальній сфері: світовий досвід та Україна.

У роботі заходу взяли участь 54 учасники, з них: докторів наук – 9, кандидатів наук – 24.

У результаті проведення ІІ науково-практичного інтернет-семінару до Дня науки «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації» учасниками було подано 44 тези доповідей, які увійшли до збірника та будуть розміщені на сайті НДІ фіскальної політики.

СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ – ЗАПОРУКА УСПІХУ!

На виконання Угоди про навчально-наукове співробітництво між Науково-дослідним центром митної справи Університету державної фіскальної служби України та Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького четверо науковців Центру брали участь в інтенсивному курсі вивчення англійської мови, що проводився в рамках підвищення кваліфікації персоналу Держприкордонслужби України.

Свою іншомовну компетентність протягом трьох місяців підвищували Нагорічна О.С., Капітанець С.В., Молдован Е.С., Решетніков Ю.М.

Під час навчання використовувалися автентичні навчальні посібники та підручники “English Without Borders”, спеціально розроблені для цих курсів.
З метою перевірки рівня сформованості лексичних, граматичних, фонетичних та комунікативних знань та навичок було проведено підсумкове комплексне тестування.
Слухачі успішно закінчили курси та отримали сертифікати, що підтверджують їх рівень знань за шкалою The Interagency Language Roundtable (ILR).

Наукові працівники Центру і далі продовжуватимуть підвищувати свій рівень іншомовної компетентності. Адже це не лише вимога часу, а й внутрішня потреба сучасного науковця, який прагне успішно використовувати іноземну мову як у професійній діяльності, так і для самоосвіти та саморозвитку.

ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРАКТИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ МЕХАНІЗМІВ В УМОВАХ НОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Став доступний для скачування збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально- економічної реальності»

Збірник містить матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів в умовах нової соціально- економічної реальності», яка проходила 27−31 березня 2017 р. на базі Університету ДФС України. Розглянуто найбільш актуальні на сьогодні проблеми розвитку фінансово-кредитних механізмів за такими напрямами: фінансова система України та її модернізація в умовах глобалізації економічного простору; сучасні трансформації на фінансовому ринку та актуалізація інноваційних напрямів його розвитку в Україні; грошово-кредитні механізми подолання макроекономічної кризи та розвитку економіки; інновації в управлінні фінансами проектів і програм соціально- економічного розвитку регіонів; нормативно-правове регламентування розвитку фінансово- кредитних механізмів в Україні; трибуна юного науковця.