ВІДБУЛОСЯ ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ЗАКЛЮЧНОГО ЗВІТУ З ННТР

27 жовтня 2017 року в Науково-дослідному центрі з проблем оподаткування та фінансового права Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України відбулося здавання-приймання заключного звіту з ННТР «Алгоритм виявлення ризикових суб’єктів господарювання – платників податку на прибуток підприємств на основі аналізу співвідношення показників фінансової звітності» (номер державної реєстрації 0116U004969), термін виконання: квітень 2016 р. – жовтень 2017 р. Замовником ННТР був Департамент податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України. Керівник ННТР – Сушкова О.Є., к.е.н., доцент.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

У збірнику опубліковано тези доповідей науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань: забезпечення національної та митної безпеки України в умовах глобалізації; сприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур; аналізу ризиків в системі митного контролю; запровадження і розвитку інституту УЕО в Україні та світі; правового та організаційного забезпечення системи заходів із запобігання і протидії митним правопорушенням на кордоні України.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

За результатами виконання науково-дослідних робіт, які виконуються Науково-дослідним центром митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, 11-24 вересня 2017 року було проведено науково-практичну інтернет-конференцію на тему «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі».

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ»

20 жовтня 2017 року Науково-дослідним інститутом фіскальної політики Університету ДФС України за сприяння керівництва Головного управління внутрішньої безпеки та Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДФС України проведено науково-практичний семінар «Актуальні проблеми запобігання корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в контексті створення служби фінансових розслідувань». Організаторами заходу виступив авторський колектив науково-дослідної теми «Дослідження проблематики керівництва і лідерства у забезпеченні антикорупційних стандартів в органах ДФС», що виконується на замовлення ДФС України, під керівництвом к. ю. н., доцента Тильчик Ольги Віталіївни.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ УПОВНОВАЖЕНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАЛАНСУ БЕЗПЕКИ ТА СПРОЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

У виданні всебічно проаналізовано організаційно-економічні передумови виникнення інституту УЕО; охарактеризовано міжнародні підходи та рекомендації щодо функціонування інституту УЕО; досліджено та узагальнено європейський досвід функціонування інституту УЕО; визначено особливості взаємного визнання статусу УЕО митними адміністраціями різних країн; проаналізовано нормативно-правову базу регулювання УЕО; окреслено основні проблеми та перспективи впровадження інституту УЕО в Україні; розроблено пропозиції щодо вдосконалення інституту УЕО та механізму його реалізації відповідно до Рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ: УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН

Державна фіскальна служба України: управління кадровим потенціалом в умовах інституційних змін: Монографія / за заг. ред. Нагорічної О.С. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – 320 с. (Серія: Податкова та митна справа в Україні, том 93)

Монографія присвячена питанням теоретико-методичних засад здійснення професійного відбору персоналу в системі Державної фіскальної служби України, містить практичні рекомендації щодо системи управління її кадровим потенціалом, розкриває наукові та практичні підходи до упровадження та застосування концепцій управління знаннями у системі органів ДФС.

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ»

Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України за сприяння Головного управління власної безпеки та Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у науково-практичному семінарі «Актуальні проблеми запобігання корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в контексті створення служби фінансових розслідувань».

ВІТАННЯ З ДНЕМ ЮРИСТА

Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем юриста!
В Україні, яка на сьогодні прагне розвитку правової держави та становлення громадянського суспільства, розвиток юридичної професії має особливе значення.

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ КРУГЛОМУ СТОЛІ

Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України запрошує взяти участь у науково-практичному круглому столі «Правові засади оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб ДФС».

До участі в роботі науково-практичного круглого столу запрошуються вчені, викладачі та аспіранти, працівники податкових, фінансових, юридичних, митних та інших установ, організацій і відомств.

ІНСТИТУТ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ

Монографія присвячена всебічному аналізу основних аспектів функціонування інституту митної вартості в Україні та окресленню напрямів його реформування. Окрім того, у виданні охарактеризовано функцію митної вартості у фіскальній політиці України, наведено критичний аналіз нормативно-правових основ контрольної діяльності органів доходів і зборів з питань митної вартості, окреслено основні проблемні моменти визначення, контролю та коригування митної вартості товарів на основі аналізу статистичної інформації за результатами розгляду судових справ, об’єктом яких виступала митна вартість товарів, розроблено пропозиції щодо вдосконалення інституту митної вартості товарів із врахуванням міжнародного досвіду. Окремим питанням розглянуто проблематику інформування громадян з питань митної вартості товарів.