ПРОТИДІЯ НЕЛЕГАЛЬНОМУ ОБІГУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА ОЕСР

В публікації представлено дослідження кращих практик протидії нелегальному обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів тазагальних тенденцій наглядової діяльності на ринку таких товарів у країнах ЄС та ОЕСР. Визначено особливості застосування окремих інструментів реалізації державного контролюючого впливу на ринку підакцизних товарів. Розглянуто ефективність функціонування новітніх інноваційних інструментів захисту бази оподаткування у країнах ЄС, зокрема результати впровадження у практику фіскального адміністрування системи EMCS. Розкрито особливості організаційного забезпечення контролю за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів у країнах ЄС та ОЕСР.

ВІДБУЛОСЯ ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ПРОМІЖНОГО ЗВІТУ З ННТР «РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СПРАВЛЯННЯ ПДФО ТА ЄСВ В УКРАЇНІ»

20 грудня 2017 року в Державній фіскальній службі України відбулося здавання-приймання проміжного звіту з ННТР «Реформування системи справляння ПДФО та ЄСВ в Україні», яка виконується на замовлення Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України (№ державної реєстрації 0117U004357), термін виконання: 01.2017–12.2018.

Перед членами комісії – представниками Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України виступила керівник ННТР – Сибірянська Ю.В., к.е.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем оподаткування юридичних осіб НДІ ФП. У своїй доповіді вона зазначила, що актуальність теми зумовлена значною тіньовою складовою ринку оплати праці в Україні, необхідністю підвищення ступеня реалізації фіскального та регулювального потенціалу ПДФО та ЄСВ для забезпечення фіскальної консолідації та збалансованості бюджетів різних рівнів і Пенсійного фонду, а також удосконалення механізмів справляння ПДФО та ЄСВ, спрощення податкового адміністрування та підвищення ефективності податкового контролю. Уніфікація звітності, зменшення кількості її форм та оптимізація інформаційного наповнення звітних документів, зокрема, з ПДФО та ЄСВ є в цьому контексті актуальним питанням реформування системи адміністрування податків.

ВІДБУЛОСЯ ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ПРОМІЖНОГО ЗВІТУ З ННТР «РОЗБУДОВА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ РИНКУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ»

15 грудня 2017 року в Науково-дослідному інституті фіскальної політики Університету ДФС України відбулося здавання-приймання проміжного звіту з ННТР «Розбудова комплексної системи протидії тінізації ринку підакцизних товарів України в умовах євроінтеграції», яка виконується на замовлення Департаменту оподаткування юридичних осіб ДФС України (№ державної реєстрації 0117U004361), термін виконання: 01.2017–06.2018.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у ІХ науково-практичній інтернет-конференції «Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції». Робота інтернет-конференції триватиме до 15 грудня 2017 року. Детальніше…