Modernization of the Control System for Production and Turnover of Tobacco Products

У науковому виданні узагальнено вимоги Директиви 2014/40/ЄС (TPD) та Протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну щодо систем виявлення та відстеження тютюнових виробів. Проаналізовано структуру нелегального обігу на ринку тютюнових виробів України та визначено для яких його сегментів система виявлення та відстеження є ефективним механізмом протидії. Систематизовано світовий досвід функціонування систем виявлення та відстеження марок акцизного податку та тютюнових виробів, а також з’ясовано основні переваги та недоліки систем кожного типу. Обґрунтовано необхідність запровадження в Україні системи виявлення та відстеження саме продукції, що дозволить відстежувати весь спектр підакцизної продукції, у тому числу призначену для міждержавного обігу (експорту, Duty Free). Запропоновано концептуальні підходи до створення та запровадження електронної системи контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів в Україні.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА РИНКОМ СПИРТУ ТА АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ В УКРАЇНІ

Використання режиму державної монополії на виробництво та реалізацію спирту призвело до занепаду галузі та збільшення нелегального обігу алкогольної продукції в Україні. У відповідь на такі виклики уряд ухвалив Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва Читати далі …

РОЛЬ ПОДАТКІВ У РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

В умовах Євроінтеграції перед Україною стоїть потреба у реформуванні економіки та соціальної сфери держави. Досвід розвинених країн показує, що впровадження фіскальної децентралізації сприяє забезпеченню сталого соціально-економічного розвитку територій за рахунок фінансової самодостатності органів місцевого самоврядування. Відповідно до практики Європейських країн, Читати далі …

МОДЕРНІЗАЦІЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОВЖИВАННЯМ

Спрощена система оподаткування є дієвим стимулюючим інструментом розвитку малого та мікро-підприємництва, початковим етапом реалізації стартап-ідей для середнього бізнесу. Подібні інструменти присутні у більшості розвинених країн. Спрощена система оподаткування (ССО), обліку та звітності для суб’єктів малого підприємництва була запроваджена Указом Президента Читати далі …

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПІЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК В УКРАЇНІ

Швидка зміна умов ведення бізнесу, його структурування, а також складні випадки шахрайства, пов’язані зокрема і зі схемами з ПДВ, зумовили і трансформацію взаємної допомоги податкових служб, яка у ряді держав не обмежується обміном інформації, а включає й інші форми взаємодії, Читати далі …

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗМЕЖУВАННЯ ВИТРАТ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ АДМІНІСТРУВАННІ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ

Ефективність податкової системи держави виражається у зіставленні податкових надходжень до витрат: чим більше податкових надходжень по відношенню до витрат на їх отримання, тим ефективнішою є податкова система. Принцип ефективності податкової системи на практиці може бути реалізований на основі двох концептуальних Читати далі …

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ЗРОСТАННЯ ІМПОРТУ

В сучасних умовах глобалізації, створення міждержавних угрупувань та функціонування наднаціональних інституцій важливо забезпечити конкурентоздатність власної країни шляхом сприяння розвитку національного виробництва якісної високотехнологічної продукції з наступним стимулюванням її експорту та захисту від недобросовісного імпорту. Сьогодні у світі посилюються протекціоністські настрої, Читати далі …

ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У НЕДЕРЖАВНОМУ ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ

З 1 січня 2004 року діяльність з недержавного пенсійного забезпечення в Україні здійснюють такі фінансові установи як недержавні пенсійні фонди, банки та страхові компанії. При аналізі перспектив розвитку цієї діяльності в Україні слід враховувати реальні витрати та доходи, які можуть Читати далі …

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Зміни в структурі суспільної свідомості українського суспільства мають тісний взаємозв’язок з суттєвими змінами в економічному організмі і знаходять прояв конкретним ставленням суспільства до податків та системи їх стягнення, через економічну свідомість, ментальні особливості, які в свою чергу формують податкову культуру Читати далі …

Розпочав роботу V науково-практичний інтернет-семінар «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації»

Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України проводить V науково-практичний інтернет-семінар «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації» з метою формування практичних рекомендацій, що могли б бути використанні у практичній діяльності ДФС України, науковій діяльності відповідних кафедр і наукових Читати далі …