Modernization of the Control System for Production and Turnover of Tobacco Products

Стало доступним для скачування наукове видання Modernization of the Control System for Production and Turnover of Tobacco Products . Наукове видання стане корисним стейхолдерам при формування та реалізації державної акцизної політики загалом та контролю за обігом підакцизних товарів зокрема. Робота Читати далі …

Підведено підсумки V науково-практичного інтернет-семінару «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації»

З 24.02.2020 по 06.03.2020 Науково-дослідним інститутом фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України проводився V науково-практичний інтернет-семінар «Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації». У роботі заходу взяли участь представники 16 установ та організацій, серед яких 6 докторів та 39 кандидатів Читати далі …

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ВИКЛИКИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Вільне переміщення товарів, робіт, послуг, засобів виробництва, капіталів, робочої сили між країнами в умовах глобальної економіки все частіше стає звичною практикою. Атрибутами успішної інтеграції країни у світовий економічний простір є відкритість її економіки. Якщо економіка країни є закритою або її Читати далі …

ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ МІЖ ОРГАНАМИ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА ПЛАТНИКОМ ПОДАТКІВ

Досудовий порядок врегулювання спорів між органами податкової служби та платниками податків є однією із альтернативних форм захисту прав і законних інтересів осіб. Відповідно до норм Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі по тексту – ПК України) процедура адміністративного оскарження вважається досудовим Читати далі …

РИЗИК-КАТЕГОРІЮВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

З метою забезпечення митної безпеки країни, підвищення ефективності діяльності митної служби та оптимального використання її ресурсів на сьогодні досить широко застосовується суб’єктно-орієнтований підхід до категоріювання учасників ЗЕД при переміщенні ними товарів через митний кордон. Сутність цього підходу полягає у віднесенні Читати далі …

Контрольний (ідентифікаційний) знак та марки акцизного податку як приклад контролю за алкогольним, тютюновим та споживчим ринком у Білорусі

Україна як і інші країни стикається з проблемою нелегального обігу тютюнової та іншої продукції, що призводить до значній загрозі для здоров’я громадян та фінансової безпеки в цілому. Лише тільки рівень ринку нелегального тютюну відповідно до даних Kantar Україна у 2019 Читати далі …