РОЗВИТОК КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ МИТНИХ ЛАБОРАТОРІЙ УКРАЇНИ

Сучасний етап розвитку митної справи в Україні характеризується проведенням масштабної адміністративної реформи. Одним з ключових завдань реформи є запровадження ефективної організаційної структури, що побудована за функціональним принципом, та відновлення управлінської вертикалі Державної митної служби України, що буде спрямована на якісне Читати далі …

ПУБЛІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК НОВА ФІЛОСОФІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

Державна митна служба України є одним з основних і найдієвіших регуляторів національної економіки. Одночасно через митницю здійснюється зв’язок України з іншими державами, забезпечується комунікація держави і бізнесу. Реальність глобалізованого світу така, що адекватно реагувати на сучасні виклики не може не Читати далі …

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Печенюк Андрій Васильович, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи,  страхування та електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет Кожна країна має власні закони, культурні звичаї та усталені норми поведінки. Початок ХХІ сторіччя характеризується стрімким зростанням інформаційного впливу Читати далі …

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРИ ВВЕЗЕННІ ТОВАРІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У БЕЗПЕРЕРВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Відповідно до частини 4 статті 260 Митного кодексу України періодична митна декларація (далі – ПМД) може подаватися на регулярне переміщення через митний кордон України товарів однією і тією ж особою на одних і тих же умовах та підставах протягом не Читати далі …

РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

В умовах європейської інтеграції України зростає значення і роль  розвитку національного конкурентоспроможного органічного виробництва. У розвинених країнах світу головними спонукальними мотивами виробництва стають вимоги до якості продукції та мінімізації впливу на довкілля. Розвиток системи органічного виробництва та перехід аграрних підприємств Читати далі …

ПОЛІТИКА ГУМАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Внутрішньодержавні, економічні, політичні, етнічні, релігійні та інші суперечності, а також міждержавні бажання змінити, переглянути наявні кордони, здійснити новий перерозподіл сфер впливу призводять до конфліктів, і сьогодні, в складних умовах, забезпечення національної безпеки України е головним завданням органів влади та громадянського Читати далі …

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМИТНОЇ СЛУЖБИ У ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВАХ

Інституту митної служби належить особливе місце в митному праві. Якість державного управління митною справою є маркером ефективності зовнішньоекономічної інтеграції з Європейським Союзом. Здійснення митної реформи у державі кардинальним чином змінило сутність та зміст управлінської діяльності в митних органах, призвело до Читати далі …

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Пасічник Юрій Васильович, д-р екон. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Пандемія коронавірусу, яка на початку 2020 р. охопила всі країни світу, висвітлила багато внутрішньо національних проблем, зокрема і продовольчу. Читати далі …

Tax Regulation of the Tobacco Products Market in the Conditions of Its Transformation

This work covers the challenges of excise duty collection from tobacco products and nicotine-containing products, driven by the tobacco market development. It also studies the in-depth theoretical basis of excise taxation of heated tobacco products and e-cigarettes in the context Читати далі …

Наукове видання «Податкове регулювання ринку тютюнових виробів в умовах його трансформації»

У виданні розкрито виклики у сфері справляння акцизу з тютюнових виробів та нікотиновмісної продукції, зумовлені розвитком їх ринку. Поглибленотеоретичні засади акцизного оподаткування тютюнових виробів для нагрівання й електронних сигарет в контексті досягнення фіскальних та регулятивних цілей. Охарактеризовано види та узагальнено Читати далі …