Наукове видання «Податкове регулювання ринку тютюнових виробів в умовах його трансформації»

У виданні розкрито виклики у сфері справляння акцизу з тютюнових виробів та нікотиновмісної продукції, зумовлені розвитком їх ринку. Поглибленотеоретичні засади акцизного оподаткування тютюнових виробів для нагрівання й електронних сигарет в контексті досягнення фіскальних та регулятивних цілей. Охарактеризовано види та узагальнено Читати далі …

Наукове видання «Податкове регулювання ринку тютюнових виробів в умовах його трансформації»

В УДФСУ вийшло наукове видання, присвячене розгляду сучасних теоретичних основ та практичних аспектів справляння акцизного податку з тютюнових виробів та їх альтернатив: «Податкове регулювання ринку тютюнових виробів в умовах його трансформації»

Став доступний для скачування збірник тез доповідей ІV науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі»

У збірнику опубліковано тези доповідей ІV науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань: національної безпеки України в умовах глобальних викликів; сприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур; шляхів Читати далі …

Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі

У збірнику опубліковано тези доповідей ІV науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань: національної безпеки України в умовах глобальних викликів; сприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур; шляхів удосконалення митного контролю та оформлення; актуальних питань організації діяльності митних органів.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ПОСЛУГАМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ЯК ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Митна служба є частиною економічної системи держави, яка крім виконання традиційних функцій адміністрування в сфері оподаткування та регулювання зовнішньої торгівлі все активніше виступає як соціально-економічний інститут, в якому митна послуга проявляється у вигляді особливої форми державного сервісного обслуговування. Митна послуга, Читати далі …

НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ З ДЕРЕВИНИ

Формування ефективного механізму захисту національних виробників в умовах короновірусної кризи є питанням № 1 сьогодні. Адже умови жорсткої ізоляції країн, закриття кордонів та введення додаткових правил безпеки вимагають реалізації ефективних інструментів нетарифного регулювання в рамках обмежень міжнародних зобов’язань. Особливо це Читати далі …

КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ

Системний характер агресії Російської Федерації та породжені нею виклики національній безпеці України Військова інтервенція Росії до Криму призвела до повної окупації території Автономної Республіки Крим, захоплення на ній адміністративних установ та стратегічних об’єктів, українських військових частин та прикордонних застав з Читати далі …

Завершилась робота ІV науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі»

25-31 травня 2020 року Науково-дослідним центром митної справи НДІ ФП Університету ДФС України (м. Хмельницький) організовано і проведено ІV науково-практичну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі».

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ МИТНОГО КОРДОНУ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Вибір оптимального поєднання застосовуваних заходів митного контролю щодо об’єктів та предметів контролю, а також оптимальної структури побудови митних органів та принципів їх розміщення на митній території держави багато в чому служать визначальним фактором ефективності організації митного контролю. Структурність системи забезпечується Читати далі …

КОРОНАВІРУС ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НОВОГО РИНКУ ПРАЦІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

    Світ стрімко змінюється, руйнуючи традиційні уявлення про міжнародну безпеку і форми взаємодії між державами. Інститути багатостороннього співробітництва, на думку фахівців Міжнародного центру політичних досліджень, знаходяться в глибокій кризі. Держави все менше довіряють одна  одній. Нетрадиційні глобальні загрози зростають Читати далі …