Університету державної податкової служби 100 років!

Вітаємо всіх науково-педагогічних, наукових працівників, студентів, курсантів, аспірантів, докторантів та всіх випускників усіх років із ювілеєм нашої Alma Mater. За період із дня створення заклад пройшов тернистий шлях, та натепер являться одним із лідерів вищої освіти нашої держав. Щиро сподіваємося Читати далі …

Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики

У монографії розглянуті такі питання, як уніфікація і вдосконалення понятійного та термінологічного апарату державного фінансового аудиту; процедури і методика державного фінансового аудиту у галузях бюджетного, податкового та митного контролю; шляхи гармонізації принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту з різних напрямів фінансового контролю; перспективні напрями розвитку державного фінансового аудиту та державного фінансового контролю.

Податкова діяльність держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки

У монографії розглянуто економічні аспекти податкової діяльності держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки. Проаналізовано теоретико-методологічні засади інформаційного постіндустріального суспільства та його економіки, висвітлено напрями попередження цінових аномалій на фінансовому ринку в умовах інформаційної економіки, методологічні основи податкової діяльності держави, податкове регулювання прямих іноземних інвестицій у глобальній інформаційній економіці, податкову діяльність держави у фінансовому секторі економіки, сутність і місце податкової безпеки в системі фінансової безпеки держави.

Аналітично-контрольні аспекти, регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки

У монографії розглянуті такі питання, як зміст і напрями регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки; визначення особливостей державного регулювання в основних секторах економіки; дослідження аналітичних аспектів контролю податкових надходжень, а також особливостей контролю окремих видів податків (ПДВ та податку па доходи фізичних осіб); характеристика бюджетного контролю як різновиду державного фінансового контролю, визначення теоретично-методичних аспектів митного контролю; оцінка ефективності митного постаудиту.

Система державного фінансового контролю: формування та розвиток в Україні

У монографії уточнено сутність та ідентифіковано особливості державного фінансового контролю, його функціональне призначення та детермінанти організації, понятійний апарат, функції та принципи бюджетного, податкового, митного і валютного контролю. Обґрунтовано необхідність створення і сутність системи державного фінансового контролю та основні забезпечувальні елементи її формування, визначено методологічні засади контролю ефективності використання державних коштів і майна, оцінки ефективності та якості системи державного фінансового контролю. Виявлено методологічні засади формування та функціонування вітчизняної системи державного фінансового контролю. Оцінено інституційне і методичне забезпечення державного фінансового контролю, визначено результативність, ефективність і якість діяльності його органів. Запропоновано концепцію створення системи державного фінансового контролю в Україні. Розроблено методичні підходи і пропозиції з удосконалення інституційного забезпечення державного фінансового контролю.

Представники Інституту взяли участь у форумі «Bussines Forum. Бізнес поряд»

30 червня, за сприяння Ірпінської агенції розвитку відбувся великий бізнес-форум у якому взяли участь представники НДІ фіскальної політики. Захід проводився з метою об’єднання експертного та бізнес-середовища, надання рекомендацій для розвитку підприємництва, а також сприяння розвитку малого і середнього бізнесу регіону. Читати далі …